Ik hoor het zó vaak bij opdrachtgevers: ingehuurde diensten die niet weten dat ze in eerste instantie hun eigen BHV moeten regelen. Want volgens de arbowet dient elke werkgever dit ZELF voor zijn eigen medewerkers te organiseren. Dus ook als zij op een andere locatie dan die van de werkgever zelf werken, zoals in veel gevallen met diensten zoals onderhoud, beveiliging, catering en schoonmaak. Het kan zijn dat in het inkoopproces andere of aanvullende afspraken zijn gemaakt. Maar die zouden in het contract duidelijk moeten zijn opgenomen. Dit gaat dan ook over de aanwezigheidstijden. Bijvoorbeeld dat tijdens de reguliere openingstijden de BHV van uw organisatie de hulpverlening verzorgd, maar daar buiten de partijen op zichzelf aangewezen zijn. Maar BHV bij externe diensten vraagt in veel gevallen wat meer aandacht.

Samenwerking volgens de wet

In artikel 19 van de arbowet, staat dat “Indien in een bedrijf of een inrichting verschillende werkgevers arbeid doen verrichten, werken zij onderling op doelmatige wijze samen teneinde de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde te verzekeren.” Er mag zeker samengewerkt worden, dat lijkt mij in veel gevallen ook heel praktisch. Maar het is niet zo dat een ingehuurde dienst daarmee zonder meer ervan uit mag gaan dat het bedrijf dat bijvoorbeeld hoofdhuurder is, automatisch de BHV regelt. Of dat het ingehuurde bedrijf de conclusie uit trekt dat zij dus geen BHV’ers hoeven te leveren.

Iedere etage weer anders

In een gebouw met een mix van ingehuurde diensten en andere huurders, was een situatie waarbij het ene bedrijf aparte EHBO’ers heeft aangesteld die zich beperken tot het verlenen van eerste hulp. De huurder boven ‘allround Bhv’ers’ had die alle drie de wettelijke taken (beginnende brand blussen, ehbo verlenen, ontruimen) en de catering op de etage er onder, mensen al Bhv’er vond nadat ze een ontruimingsinstructie hadden gekregen. Dat zorgt voor grote verschillen qua taakinhoud, verwachtingen en daarmee ook het uiteindelijke resultaat en dus kwaliteit van de geboden hulp.

Zelfde gebouw, zelfde BHV

Ik ben voorstander van de situatie waarbij de ingehuurde partijen dezelfde BHV-opleiding en training doen, net als de (andere) huurders. Reden is dat de verschillen tussen de opleidingen erg uiteen kunnen lopen. Zo zou het kunnen zijn dat bedrijf A vindt dat de BHV-opleiding dient te bestaan uit een meerdaagse interne intensieve training terwijl huurder B van mening is dat een e-learning van 30 minuten ook voldoende is. Dat werkt in de praktijk niet handig. En dan geldt toch in de meeste gevallen de regel “degene die betaalt, bepaalt”.

Dus regel bhv bij ingehuurde diensten en huurders goed door duidelijke afspraken te maken. Zijn dergelijke- afspraken (nog) niet opgenomen in het contract, dan raad ik je aan om te kijken naar de BHV samenwerkingsovereenkomst. Een superhandig document waarin je de verschillende aspecten van afspraken in kunt vastleggen. Je vindt ‘m in mijn BHVboetiek.

 

Lees verder


 

BHV en externe dienstverleners BHV en uitbesteding verantwoordelijkheid Ingehuurde diensten en BHV BHV Jouw of mijn probleemWie draagt BHV-verantwoordelijkheid