Bij de overheid en de professionele hulpverleningsdiensten is al enige tijd een ontwikkeling gaande om meer gebruik te maken van de zelfredzaamheid van burgers. De achterliggende gedachte is dat mensen vanuit zichzelf gemotiveerd zijn om veiligheidsproblemen te voorkomen en te beperken. Veiligheid is daarbij dus niet iets wat exclusief op het bordje ligt van de overheid, de werkgever of van (bedrijfs)hulpverleners, maar “veiligheid is van ons allemaal”.

BHV als veiligheidsmotor

Het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening) heeft samen met het Crisislab onderzocht hoe bedrijven en hulpverleningsdiensten tot nu toe omgaan met zelfredzaamheid. In de zojuist verschenen publicatie “BHV als veiligheidsmotor” wordt een visie op zelfredzaamheid en bedrijfshulpverlening gepresenteerd. Het NIBHV ziet het als een uitdaging om de BHV de motor te laten zijn van de zelfredzaamheid. De BHV-er kan daarbij optreden als ‘veiligheidsambassadeur’.

Uitgangspunten

Mensen willen het liefst zelfstandig zijn. Zij willen niet voor alles hulp vragen. Ook als het om eigen veiligheid gaat. Ze zijn dan ook vanuit zichzelf gemotiveerd om veiligheidsproblemen te voorkomen of deze te beperken. Jarenlang is door hulpverleners weinig aandacht besteed aan zelfredzaamheid; het werd onderschat. Deze onderschatting was gebaseerd op mythen: de mythen van paniek, passiviteit en egoïsme.

De professionals, maar ook de nieuwsmedia, verwachten dat burgers vaak in paniek raken. Uit de praktijk blijkt echter dat paniek een uitzondering is en niet de regel.

Zo ook zijn passiviteit en egoïsme een mythe. Mensen schrikken meestal wel van een noodsituatie. Maar na de eerste schrik zullen de meeste mensen naar mogelijkheden zoeken om zichzelf en anderen te redden.

Maatschappelijke betekenis

Als een bedrijf of instelling in de bedrijfshulpverlening investeert, profiteren het individu en de maatschappij daarvan. De BHV-er zet zijn kennis en vaardigheden namelijk ook in buiten de eigen organisatie. Zo vergroot de BHV-er de (zelf)redzaamheid en dus ook de veiligheid.

BHV nieuwe stijl

De BHV nieuwe stijl zou in de richting van medewerkers, cliënten, hulpverleners, omgeving en management een coachende rol aan kunnen aannemen. Daarnaast kan de rol van de BHV worden verbreed in het activeren en benutten van (zelf)redzaamheid tijdens een noodsituatie. BHV-ers van de toekomst zijn veiligheidsambassadeurs. Zij representeren het veiligheidssysteem van de instelling, dragen het uit en proberen iedereen erbij te betrekken.

Doelgroep

“BHV als veiligheidsmotor” is bedoeld voor BHV-ers, HBHV-ers, leden van crisisteams en directie/MT-leden verantwoordelijk voor BHV. De visie is toegeschreven op de gezondheidszorg maar ook relevant en bruikbaar voor andere bedrijfstakken.

Publicatie

De publicatie “BHV als veiligheidsmotor” is te bestellen via de webshop van het NIBHV en kost € 5,85 excl. BTW.  www.NIBHV.nl