Tijdens graafwerkzaamheden kan het gebeuren dat een gasleiding beschadigd raakt en er grote hoeveelheden gas ontsnappen. Ook een technisch mankement in de CV ketel in de technische ruimte van het gebouw kan reden zijn om de BHV op te roepen om in actie te komen. Als handigheid een BHV taakkaart over wat te doen bij een gaslek of explosiegevaar met gaslucht.

Goede voorbereiding is het halve werk

  • Op het moment dat je de BHV taakkaart bij een gaslek of explosiegevaar met gaslucht nodig hebt, moet je er zeker van zijn dat je weet in welke ruimte zich de afsluiter van het gas bevindt. Voorzie de deur naar ruimte waar de afsluiter voor het gas zit, met een duidelijk pictogram.

afsluiter gas pictogram Pictogram Waarschuwing gas

  • Nummer de deur en de bijbehorende sleutel op een eenduidige manier en kies eventueel voor een (rood)gekleurd sleutellabel. Noteer in je sleutelplan duidelijk de locatie van de ruimte.
  • Print de BHV taakkaart extra uit om deze ook aan de binnenzijde op de deur te plakken zodat je in geval van nood altijd de benodigde gegevens bij de hand hebt.

Stappenplan op de BHV taakkaart

STAP 1: neem de melding in ontvangst en verzamel gegevens over de plaats, de aard en de omvang van het incident en het soort gas.

STAP 2: bel de hulpdiensten 1-1-2

STAP 3: alarmeer  volgens interne procedure

  1. Hoofdkraan sluiten
  2. Ramen en deuren openen
  3. Géén elektronische schakelaars en apparaten gebruiken (vonk!)
  4. Geen open vuur gebruiken
  5. Statische elektriciteit voorkomen
  6. Bel het nationale storingsnummer 0800-9009

STAP 4: zet het calamiteitengebied af en zorgt voor het op afstand houden van nieuwsgierigen.

STAP 5: schakel indien nodig de ventilatie in de brandstand via het gebouwenbeheersysteem

STAP 6: zorgt voor zo veel mogelijk ventilatie door het (laten) openen van ramen naar buiten.

Download

Download de BHV taakkaart bij een gaslek of explosie met gaslucht

Meer informatie over wat te doen bij een gaslek?