Bij een BHV table top oefening in 3D wordt er vanuit gegaan dat één persoon de simulatie bediend. Dit is de instructeur (of het hoofd BHV of de ploegleider).  Door een projectie op een scherm kunnen de BHV’ers met de instructeur meelopen en gevaren en dergelijke signaleren.

Scenarioschets

Er wordt gewerkt met een scenario die stapsgewijs wordt gevolgd. Je kunt op deze manier goed de tijd nemen om een situatie EN visueel te maken EN de tijd nemen om deze goed te bespreken. In het geval dat het scenario beschrijft dat er een melding wordt ontvangen door de BHV’er, kan de vraag opkomen waar de verzamelplaats is. Maar ook wat de onderlinge taakverdeling is en welke informatie wie wil hebben. Door vragen zoals  “Wat gebeurt er aan de andere kant van de deur?” en “Mag ik naar binnen?” kun je veel meer nadenken over te nemen acties en gevolgen dit heeft. Op basis van de gegeven antwoorden loop je als groep door het 3D pand. Onderweg kun je steeds weer nieuwe situaties krijgen waar je opnieuw keuzes moet maken. Deze interactie is bij deze vorm van oefenen ook zeer belangrijk!

Leren van fouten

Een ander voordeel van oefenen in 3D is dat je kunt leren van je fouten. Bijvoorbeeld wanneer je een ruimte verlaat met een slachtoffer waar een kleine brand was maar je bent vergeten de deur dicht te doen. In het model kun je de brand, doordat je de deur open hebt laten staan, laten uitbreiden en/of de rook verder laten ontwikkelen. Ook in deze nieuwe situatie moet je dus weer inspelen. In de evaluatie kun je met elkaar als groep bespreken wat er mis ging omdat je in het model kunt zien dat de deur nog open staan. Dit maakt mensen bewuster van hun acties en keuzes in een oefening.

Eigen omgeving

Tot slot kun je elke gewenste omgeving (laten) bouwen. Je kunt een kamer creëren met meerdere opties, door het gebruik van verschillende lagen. De grootte en de indeling van de kamer kun je in tact laten, maar door een ander kleurgebruik geef de 3D omgeving een heel andere uiterlijk.