Deze laatste maand van het jaar is voor veel mensen de periode van feestelijke aangelegenheden. Een kerstboom en feestelijke verlichting zorgen voor extra sfeer. Gezelligheid kent geen tijd maar veiligheid lijkt deze maand niet altijd prioriteit te zijn. Opmerkelijk omdat de kans op een brand in deze maand veel groter is. Voorkom dat jouw BHV’ers tussen het feestgedruis in actie moeten komen! Hier volgen enkele tips om de BHV tijdens de feestdagen goed te organiseren.

Kaarsen en kortsluiting

De kosten van brand lopen ieder jaar in de vele miljoenen euro’s. Maar liefst de helft van de bedrijven die wordt getroffen door brand, gaat binnen twee jaar failliet. Toch wordt tijdens een kerstdiner of nieuwjaarsborrel op de zaak het vaak niet zo nauw genomen met (brand)veiligheid. De kapstok wordt ‘eventjes’ voor de nooddeur gezet, het branden van kaarsen wordt ‘voor één keer’ toegestaan en het afplakken van de noodverlichting maakt de ruimte wel meteen een stuk gezelliger. Dit alles met de gedachte dat het altijd goed gegaan is. Maar brand ontstaat ook niet wanneer alles goed gaat; het is de uitzondering die de regel bevestigd.

Gezelligheid vraagt om voorbereiding

Het organiseren van een kerstdiner of nieuwsjaarborrel vraagt om voorbereiding. Net als veiligheid! Een echte kerstboom op het werk is niet per definitie onveiliger dan een kunstkerstboom. Wel zal je  aanvullende maatregelen moeten nemen. Bijvoorbeeld door de boom in een kerstboomstandaard te plaatsen met een voldoende groot waterreservoir waarbij de stam in minimaal 5 cm water staat. Zo voorkom je dat de boom uitdroogt en zorg je er voor de boom minder snel vlam vat.

Brand zonder vlam

Maar brand ontstaat niet alleen door open vuur zoals door een kaars of vuurkorf. Kerstverlichting die dagenlang blijft branden, doorgeluste stekkerdozen (stekkerdoos in stekkerdoos in stekkerdoos) en een onvolledig afgerold snoerhaspel kunnen oververhit raken en gaan smeulen. Met alle gevolgen van dien. En iedereen die die zich een keer heeft gebrand aan sterretjes weet dat koudvuur niet bestaat.  De vonken die van de staafjes afkomen, kunnen een brand veroorzaken.

Geef brand geen kans en voorkom schade

Als BHV’er heb je een belangrijke rol om je eigen inzet te voorkomen. Door bijvoorbeeld met een aantal andere BHV’ers een ronde door én om het gebouw te maken. Hierbij let je kritisch op mogelijke risico’s waar je maatregelen tegen kunt treffen. Om je een aantal ideeën te geven:

  • Een rotje of vuurpijl in de brievenbus kan grote gevolgen hebben wanneer de brievenbus vol ligt met poststukken en reclamefolders. Zorg er voor dat de brievenbus leeg is en als het mogelijk is, sluit de klep af.
  • Afvalcontainers die normaal buiten staan, kunnen veranderen in grote vuurkorven. Zet ze daarom binnen of plaats ze op minimaal 5 meter afstand van het gebouw. Neem anders contact op met de afvalverwerker om de containers tijdelijk op te halen.
  • Zeker als het bedrijf in de buurt van woningen staat, kun je overlast krijgen door hangjongeren. Wanneer boven de hoofdentree een afdakje is, brengt hun (mogelijke) aanwezigheid een extra risico met zich mee. Het is dan ideale plek om vuurwerk af te steken en te schuilen voor de regen. Met goede verlichting maak je het meteen een stuk onaantrekkelijker voor ze.

Zo maak je december voor iedereen veilig én gezellig!