Ben jij bekend met de BRUL methode? Ik was dat niet, maar Kevin van Wiggen, safety & security manager bij Medisch Centrum Haaglanden (MCH) in Den Haag juist wel.  Hij vertelde mij over hoe BHV en veiligheid zijn georganiseerd binnen dit ziekenhuis. Ook liet hij mij zien hoe de BRUL methode gebruikt wordt om de veiligheid voor zowel patiënten, medewerkers, BHV’ers als hulpdiensten te vergroten. De kracht van drie gekleurde symbolen zit in de eenvoud en komt uit de lab-wereld maar is ook heel goed toe te passen binnen andere (soort) organisaties.

BRUL methode en labs

De BRUL methode wordt al langere tijd toegepast in ruimten waar gewerkt wordt met:

 • chemische (gevaarlijke) stoffen
 • micro-organismen (biologische agentia)
 • proefdieren
 • en/of radioactieve stoffen.

Op basis van de richtlijnen uit het document ‘Markering laboratoriumruimten voor het brandweeroptreden’ (referentie 1) is beschreven op grond van welke criteria een kleurkenmerk voor een ruimte wordt vastgesteld.

BRUL methode bij MCH

Het MCH was in 2006 het eerste ziekenhuis in Nederland dat gebruik ging maken van de BRUL-methode. Een deur naar een ruimte waar zich gevaarlijke stoffen bevinden krijgt een gekleurd symbool, dat het gezondheidsrisico bij een brandweeroptreden aan geeft. De algemene ruimten zoals gangen, hallen en kantoorwerkplekken hebben geen kenmerk. Er worden drie symbolen gebruikt, te weten:

 • groen vierkant (laag risico)
 • gele driehoek (middelhoog risico)
 • rode cirkel (hoog risico)

BRUL methode symbolen

De symbolen helpen zowel de BHV’ers als professionele hulpdiensten bij het overwegen om een ruimte wel of niet te betreden, of dat er eerst contact opgenomen moet worden met een deskundige van de desbetreffende afdeling. In de afdelingsmap is een blad opgenomen met daar op beschreven in welke ruimte welke stoffen staan, aangevuld van een productblad.

 Groene ruimte

 • De gezondheidsrisico’s ten gevolge van de activiteiten in een groene ruimte zijn laag.
 • Bij escalatie van een incident zijn de maximaal te verwachten gezondheidseffecten laag, zelfs als geen persoonlijke beschermingsmiddelen worden toegepast.
 • Er zijn geen beperkingen qua blusmiddelen
 • Personen die onbekend zijn in een laboratoriumruimte betreden alleen na overleg met de ruimtebeheerder de ruimte.

Gele ruimte

 • De gezondheidsrisico’s ten gevolge van de activiteiten in een gele ruimte zijn middelgroot.
 • Bij onjuist handelen door onbekendheid met de werkzaamheden of aanwezige materialen in betreffende ruimte kan dit leiden tot ongewenste blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische agentia en/of radioactieve bronnen of ongewenste gezondheidsschade door aanwezige apparatuur.
 • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kan noodzakelijk zijn, in het bijzonder na een ongewenste gebeurtenis.
 • In de ruimte zelf, zijn passende blusmiddelen aanwezig.

Rode ruimte

 • De gezondheidsrisico’s ten gevolge van de activiteiten in een rode ruimte zijn hoog.
 • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is noodzakelijk.
 • Een rode ruimte is alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen.
 • Een brand in een rode ruimte wordt geblust met ter plaatse aanwezige middelen (bijvoorbeeld een blusgasinstallatie) zonder de ruimte te openen.

Ga jij de BRUL methode gebruiken?

Ik ben benieuwd of je na het lezen van dit artikel ook de mogelijkheden van deze methode ziet om deze in te voeren binnen de eigen organisatie. Ik ben benieuwd naar je reactie!

update april 2019

Een collega wilde aan de slag met de brul-methode en had door contact overgenomen met het MCH. Toen bleek dat zij hebben besloten om af te stappen van deze methodiek omdat het verwarring veroorzaakt.