Wanneer je als bedrijf kunt zeggen dat je gecertificeerde BHV’ers in huis hebt, klinkt het aannemelijk dat de BHV organisatie goed geregeld is. Maar is dat ook zo? Eigenlijk zegt een certificering niets meer dan dat je uitgevoerd hebt wat de certificerende partij van je gevraagd heeft. Dat betekent nog niet dat een certificaat aangeeft dat de BHV’ers een opleiding gevolgd hebben die daadwerkelijk aansluit bij de risico’s van het bedrijf. De ene opleider stuurt je automatisch een certificaat via de mail toe na het bekijken van een aantal online video’s en het beantwoorden van een aantal vragen. De andere opleider geeft pas een certificaat uit na een voltooide meerdaagse training waarbij theorie en praktijk getoetst zijn middels een examen.

Het is daarom goed om te weten dat de Arbowet geen gecertificeerde opleiding verplicht. Deze geeft namelijk aan dat een BHV’er voldoende (of eigenlijk als, ‘zodanig’) moet zijn opgeleid. Dat kun je op verschillende manieren interpreteren. Het mag duidelijk zijn dat een certificaat waarbij online filmpjes zijn bekeken niet voldoende is om te handelen wanneer er in een fabriek met gevaarlijke stoffen brand uitbreekt.

BHV is maatwerk

Het maakt nogal verschil of er 4 mensen op een makelaarskantoor zitten of dat er 400 mensen in een groot kantoorpand zitten. Dan heb ik het alleen nog over voornamelijk zelfredzame mensen. Een ontruiming van een kinderdagverblijf of verpleegtehuis vergt een heel andere aanpak. Het is dus beter om eerst te kijken wat er nodig is om jouw BHV goed te organiseren. Dit doe je door de risico’s uit je RI&E als uitgangspunt te nemen. Als je inzichtelijk hebt wat er nodig is, kun je de juiste BHV-opleiding inkopen. Niet gecertificeerde opleidingen kunnen vaak makkelijker maatwerk leveren. Dat komt omdat ze niet aan vaste standaards vastzitten. Tegelijkertijd bieden certificerende opleidingen veel steeds meer mogelijkheden op dit gebied. Dus durf te vragen!

Meerwaarde van een BHV-certificaat

Heeft een certificering dan wel nut vraag je jezelf misschien af. Zeker wel! Binnen een grote organisatie of een organisatie met verschillende vestigingen heeft certificering zeker een meerwaarde. Alle BHV’ers worden volgens dezelfde richtlijnen opgeleid en daardoor werken ze makkelijker met elkaar samen bij een inzet. NIBHV en Cibot zijn onafhankelijke certificerende bedrijven die de opleiders controleren of de regels die gekoppeld zijn aan het certificaat ook daadwerkelijk opgevolgd worden. Ook in bedrijfsverzamelgebouwen is het niveau makkelijker te vergelijken als bedrijven een zelfde certificering gebruiken.

Het is dus zeker niet zo dat een certificering geen waarde heeft, integendeel. Mijn doel van dit artikel is om je bewust te maken om verder te kijken dan de woorden certificaat of gecertificeerd. Maak de juiste afweging passend bij jouw organisatie.

Wat vind jij belangrijk bij de keuze van een opleider? Laat het me hieronder weten.

 

Dit artikel is de verkorte versie van een uitgebreider artikel dat eerder verscheen in Veiligheid & Preventie, uitgegeven door Vakmediagroep


wist jij dit over jouw BHV-certificaat BHV certificaat als bewijs van deelname BHV-certificaat kan handig zijn Dit moet je weten over BHV certificering toegevoegde waarde van BHV-certificaat