Eerlijk gezegd ken ik geen coordinator of hoofd BHV die niet regelmatig tegen muren aanloopt of zijn neus stoot.  Meestal komen de frustraties doordat een leidinggevende vindt dat het opleidingsbudget best met 40% teruggebracht kan worden. Want ‘ach, wat er is nu de afgelopen tijd gebeurd?‘. Of dat de directie geen idee heeft wat bedrijfshulpverlening nu eigenlijk inhoudt en welke rol zij zelf daar in hebben. Met als gevolg dat een voorstel om de BHV te verbeteren, weken of zelfs maanden blijft liggen. Ondanks of misschien wel door de grote mate van betrokkenheid, lekt de motivatie weg. Heel erg zonde natuurlijk! In dit artikel geef ik tips aan leidinggevenden, managers en directieleden.  Om te zorgen dat jouw coordinator of hoofd BHV met plezier veiligheid organiseert en dat blijft doen.

Deskundig worden, zijn en blijven

Bedrijfshulpverlening is een onderwerp waar je in de loop der tijd beter in wordt. Net als een reguliere BHV opleiding, leer je het meest uit de praktijk. Door iemand aan te stellen als hoofd BHV, maakt dat de ander niet van het een of andere moment deskundig. Daar is meer voor nodig. Wil je een coördinator of hoofd BHV die echt van wanten weet? Zorg dan voor voldoende ruimte, middelen en ja, soms ook geld. Zodat jouw aanspreekpunt voor de bedrijfshulpverlening deskundig kan worden, zijn én blijven!

Zorg een realistisch budget

Het organiseren van veiligheid kun je in veel gevallen zo duur maken als dat je wilt. Een van de taken als leidinggevende, manager of directielid is het om kritisch op (grote) uitgaven te zijn. Maar stel aan de andere kant wel een realistisch budget beschikbaar. Denk niet alleen in euro’s maar ook in indirecte uren. De tijd die jouw hoofd BHV bezig is om een zo goedkoop mogelijk opleiding of cursus te vinden, betaal je uiteindelijk toch ook.

Luister naar het hoofd BHV

Het hoofd BHV heeft tijdens een daadwerkelijke inzet de operationele leiding. Volg bij een oproep van de bedrijfshulpverlening ook zelf de instructies op om het gebouw te verlaten. Dit is niet het moment om eens uitgebreid de discussie aan te gaan. Of om toch door te vergaderen terwijl de bedrijfshulpverlener al twee keer langs is geweest om te verzoeken nu de ruimte te verlaten. Zie je dit anders? Dan lijkt het mij beter als je zelf het hoofd BHV wordt.

Geef zelf het goede voorbeeld

facta non verba

Aanvullend op het bovenstaande: als leidinggevende of manager hoor je te zorgen dat je als eerste op de verzamelplaats staat. Wees je er van bewust dat je een belangrijke voorbeeldfunctie hebt. Je kunt niet beweren dat je de BHV serieus neemt, als je bij een oefening zegt ‘dat je nu even niet mee doet‘ omdat je een belangrijke vergadering hebt. Facta, non verba. Of te wel: geen woorden maar daden.  Anders zet je daarmee het hoofd BHV voor schut. En jouw eigen geloofwaardigheid.

Maak veiligheid bespreekbaar

Op de vraag of iemand veiligheid belangrijk vindt, zal vrijwel iedereen dit met ‘ja, natuurlijk!‘ beantwoorden. Door regelmatig het onderwerp veiligheid op de bespreekagenda te zetten en navraag te doen, zie en hoor je meer. Jammer genoeg verwaterd het contact tussen managers en medewerkers al snel. Hier werken secretaresse (onbedoeld?) ook aan mee, bijvoorbeeld door afspraken zonder enige verduidelijking te annuleren of te verplaatsen. Ga met afspraken met jouw preventiemedewerker of hoofd BHV net zo zorgvuldig om als met die ene grote opdrachtgever. Wees je er van bewust dat mensen die ziek worden of enige tijd niet inzetbaar zijn, soms meer geld kunnen kosten dan dat die grote opdrachtgever kan opleveren. Niet alleen in de vergaderzaal maar juist bij het koffieapparaat.

Schakel op tijd hulp in

Loopt jouw hoofd BHV al enige tijd rond met een bepaald vraagstuk? Laat de ander dan niet te lang er mee rond lopen. Dat is zonde van de tijd en energie. Neem liever contact met mij zodat ik jullie verder kan helpen. Bijvoorbeeld door een afspraak te maken voor een vragen(v)uur of een (halve) dag consultancy op locatie.

Neem contact met mij op!