Als ik de kranten en het journaal moet geloven, trekt de economie weer aan. Steeds meer mensen die na een periode van werkloosheid, weer beginnen aan een baan. Goed nieuws natuurlijk! Dat betekent wellicht dat ook jij nieuwe collega’s moet inwerken. Ik heb 10 dingen die zeker in het inwerkprogramma over BHV moeten zitten voor je op een rij gezet. Het is aan jou om te zorgen dat jouw nieuwe collega (en jijzelf natuurlijk ook) deze punten weten.

1. intern alarmnummer

Na het eerste kopje koffie of thee, zou je nieuwe collega moeten vertellen wat het interne alarmnummer is. Alarmeren en vragen om hulp is een van die dingen die iedereen kan doen. Het kennen van het telefoonnummer om de BHV op te roepen is daarvoor essentieel.

2. wie zijn de BHV’ers

Stel je nieuwe collega voor aan de BHV’ers. Dat kan bij een grote organisatie of in een groot of complex gebouw, de bedrijfshulpverleners op de etage of het bouwdeel zijn. Veel bedrijven hebben ook een intranetpagina over BHV. Hier is ook vaak ook een smoelenboek van de interne hulpverleners opgenomen.

3. procedure ‘hoe te alarmeren?’ en ‘wat te doen bij een calamiteit?’

Alarmeren is dus één. Weten wat te doen nadat bijvoorbeeld de slow-whoop gaat is zeker een goede tweede. Vertel ook wat er van de ander verwacht wordt als ze uit een ruimte rook onder de deur zien komen.

4. locatie handbrandmelders

Lang niet iedereen weet wat een brandbrandmelder doet en hoe deze er uit ziet. Vertel hoe ze deze kunnen activeren en wat het nut er van is.

5. vluchtwegen en nooddeuren

De werkplek, de dichtstbijzijnde koffieautomaat en de toiletten worden als zeer vanzelfsprekend gezien tijden de eerste ochtend. Een kennismakingsrondje waarbij je langs directe collega’s gaat ook vaak niet. Combineer dit door je nieuwe collega te wijzen op de noodtrappenhuizen en hoe ze gebruikt kunnen worden om snel en veilig het gebouw te verlaten.

6. locatie van de verzamelplaats

Een logisch vervolg van het bovenstaande punt, is de locatie van de verzamelplaats. Het kan zijn dat in het gebouw waar je werkt, gefaseerd ontruimd wordt. Dat kan voor jou wel heel duidelijk zijn, maar voor iemand die hier niet mee bekend is, niet. Vertel waar de brandwerende scheidingen zijn en welke functie deze hebben bij een horizontale ontruiming.

7. locatie Eerste Hulp middelen

Tijdens je kennismakingsronde je kom je ook langs eerste hulpmiddelen zoals een EHBO-koffer en AED. Ook al is niet iedereen een BHV’er, iedereen kan een belangrijke bijdrage leveren bij een calamiteit.

8. aanwezigheidsregistratie

Wellicht dat je collega’s van facilitaire zaken dit onderwerp ook op hun bespreekagenda hebben staan. Maar dat is vaak meer gerelateerd aan de medewerkerspas. Als jou de taak om uit te leggen dat het belangrijk is om de genomen beveiligingsmaatregelen serieus te nemen. Door onder andere altijd je toegangsbadge zichtbaar te dragen en geen collega’s te laten mee lopen (het zogenaamde ‘piggy-banken’). Op deze manier kun je voorkomen dat de professionele hulpdiensten onnodig op zoek gaan naar mensen. Door de geldende aanwezigheidsregistratie serieus te nemen, maak je het voor jezelf en anderen een beetje veiliger.

9. kamernummering

Ik ben zelf geen voorstander van ruimtenamen zoals ‘de kamer van Georgette’. Daar kunnen de hulpdiensten niets mee als zij niet weten wie Georgette is en waar die ruimte zich bevindt. Een logische kamernummering is veel praktischer. Niet alleen voor de alarmering. Ook om de gearriveerde politie, brandweer of ambulance te kunnen gidsen naar de juiste ruimte.

10. onregelmatigheden doorgeven

Vraag je collega om onregelmatigheden door te geven aan de verantwoordelijke afdeling. Dat kan facilitaire zaken, technische dienst en/of het hoofd BHV zijn. Een deur die niet meer sluit kan grote gevolgen hebben. Een gang die moeilijk toegankelijk is omdat er “tijdelijk” dozen in de weg staan net zo. Idem voor een noodverlichtingsarmatuur dat knippert. Meld het en herinner mensen er aan als dit niet snel opgelost is. Het is voor je eigen veiligheid, en die van je collega’s!

Welke onderdelen mis jij nog in dit inwerkprogramma over BHV?

Laat je reactie achter in de comments!