• ontruimen in fasen

Ontruimen in fasen

Een calamiteit kan reden zijn om het pand te gaan ontruimen. Maar tot aan het moment dat  je wilt dat iedere aanwezige in het pand, buiten op de verzamelplaats staat, kun je er ook voor kiezen om te ontruimen in fasen waarbij je in 3 stappen kunt opschalen.

Ontruimen in fasen: 1. horizontaal ontruimen

In eerste instantie zal je bij de aanvang van een calamiteit beginnen met horizontaal ontruimen. Dit houdt in dat je de mensen op het bedreigde bouwdeel verplaatst naar een naast gelegen bouwdeel, trappenhuis of naar de eerstvolgende brandwerende scheiding cq het naastgelegen rook-/brand-compartiment.

Samengevat:

  • Ontruim eerst, indien mogelijk, de ruimte waar calamiteit (bijv. brand) is begonnen en
  • sluit deze ruimte (figuur 1, nr. 1).
  • Ontruim de tegenoverliggende ruimte (figuur 1, nr. 2).
  • Evacueer de ruimten links en rechts van de brand (figuur 1, nr. 3).
  • Ontruim de overige ruimten (figuur 1, nr. 4, 5 en 6).
  • Breng de personen in veiligheid tot achter de eerste rook- en brandwerende deuren en/of scheidingen of naar de in het ontruimingsplan voor de afdeling genoemde verzamelplaats.

 

horizontale ontruiming ontruimen in fasen

schematische weergave van fase 1: een horizontale ontruiming

 

Ontruimen in fasen: 2 verticale ontruiming

Wanneer de calamiteit zich dreigt uit te breiden waardoor dit ook een effect heeft op de hoger gelegen etages, ga je verder met de volgende fase, de verticale ontruiming. Je gaat pas over op verticaal ontruimen nadat de horizontale ontruimd is. Je begint bij de bovengelegen verdieping en pas daarna de etage onder de calamiteitenetage.

 

verticale ontruiming ontruimen in fasen

schematische weergave van fase 2: een verticale ontruiming

Ontruimen in fasen: 3 algehele ontruiming

Ondanks een horizontale en verticale ontruiming, kan er reden zijn om over te gaan tot een algehele ontruiming. Zie onderstaande tekening.

algehele ontruiming ontruimen in fasen

schematische weergave van fase 3: een algehele ontruiming

Verzamelplaatsen

Bij een horizontale ontruiming, breng je mensen in veiligheid door hen naar eerste verzamelplaats direct achter de  eerste brandwerende deuren te brengen. De verzamelplaats bij een verticale ontruiming zal naar verwachting op een centrale plaats op de verbindingsgangen zijn. Pas bij een algehele ontruiming ga je iedereen naar de verzamelplaats buiten brengen.

Ontruiming bij een bommelding

Wanneer je gaat ontruimen na een bommelding, dan verloopt het proces van een ontruiming doorgaans wat anders bij een brand(melding). Bij een bommelding vraag je de medewerkers en bezoekers om wél hun persoonlijke bezitting mee te nemen en ramen en deuren te openen. Daarnaast begin je bij een algehele ontruiming met een bommelding als aanleiding, vanaf de hoogste etage.

Beetje bij beetje

Voorkom paniek en opstoppingen in de gangen en trappenhuis en ga gestructureerd ontruimen in fasen. Ga pas of een volgende fase in of een volgende etage ontruimen wanneer de vorige fase afgerond is c.q. etage ontruimt is.

2017-03-24T09:17:12+00:008 december 2015|Categories: Bedrijfshulpverlening (BHV), Organisatie|Tags: , |0 Comments

Leave A Comment