Er zijn heel veel verschillende websites over BHV maar dat zijn vooral bedrijfspagina’s. Ik was op zoek naar een overzicht van BHV clubs, groepen en verenigingen gericht op (actieve) bedrijfshulpverleners. Omdat ik die niet kon vinden, heb ik zelf een inventarisatie gedaan met een overzicht als resultaat. Op basis van openbare bronnen en verstrekte informatie heb ik dit overzicht gemaakt. In dit overzicht van BHV clubs heb ik Fire & Safetyfora, Belangenvereniging Bedrijfshulpverlening Nederland en VZBI opgenomen en naast elkaar geplaatst. Ook Nedcert was zo vriendelijk om de vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden maar omdat dit een certificerende partij is en niet zo zeer een BHV club, heb ik deze uit dit overzicht gelaten. Wanneer ik een overzicht van BHV certificerende organisaties maak, zal ik Nedcert uiteraard toevoegen. Graag had ik ook het NVB (Nederlandse Vereniging voor Bedrijfshulpverlening) willen toevoegen maar ik had te weinig informatie en heb geen aanvullende informatie mogen ontvangen, om echt waarde aan het overzicht van BHV clubs te kunnen toevoegen.

Fire & Safetyfora

Fire & Safetyfora bestaat uit verschillende fora, alleen met als doel om een discussieplek te facilitaire voor hulpverleners. De verschillende fora onderscheiden zich van anderen door het bieden van aantrekkelijke activiteiten, inhoudelijke en ludieke onderwerpen te ontplooien en te publiceren op de websites. Op dit moment ook bezig met het opzetten van producten en diensten aanbieden via de stichting gerelateerd aan de brandweer of bedrijfshulpverlening.

Belangenvereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BBN)

De BBN heeft de volgende doelstellingen die kenmerkend zijn voor het beleid:

  • Het behartigen van ledenbelangen op het gebied van veiligheid in casu bedrijfshulpverlening in de breedste zin van het woord.
  • Het namens de leden in overleg treden met de overheden en instanties op het gebied van wet- en regelgeving.
  • Het actief informeren en voorlichten over wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. ·Het opbouwen en onderhouden van relatienetwerken met overheden, andere belangenorganisaties en hulpverleningsorganisaties.
  • Het stimuleren en kennis- verbetering en deling tussen de aangesloten leden door bijeenkomsten te organiseren; collegiale samenwerking en netwerken komen hierbij aan de orde.
  • Het ondersteunen van bedrijfshulpverlening binnen organisaties.
  • Samenwerking ter behoud en bevordering van de kwaliteit van BHV organisaties en de individuele BHV-er.

VZBI (Vereniging Zelfbescherming Bedrijven en Inrichtingen)

De VZBI wil door kennisuitwisseling over regelgeving, het organiseren van oefeningen en het motiveren van medewerkers het niveau van de bedrijfshulpverlening bij onze leden op een steeds hoger niveau brengen en houden.

Overzicht van BHV clubs

Benieuwd naar welke producten en diensten de verschillende BHV clubs aan zowel leden als niet-leden aanbieden, hoeveel leden zij hebben en op welke andere social media zij te vinden zijn, download het overzicht.

Download

Vragen,  opmerkingen of aanvullingen

Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen op dit overzicht van BHV clubs, groepen en verenigingen, laat het mij weten!