Het doel van het ontruimen van een gebouw is om de aanwezigen naar een veiliger locatie te brengen. De bedrijfshulpverleners zullen de medewerkers en bezoekers doorgaans naar de (buiten gelegen) verzamelplaats brengen. Maar in hoeverre is deze plek ook echt een goede locatie, een plaats om een grote groep mensen tijdelijk op te vangen? Ik zie regelmatig vlakbij de hoofdentree van het gebouw een groen bord van een verzamelplaats hangen. Kunnen de hulpdiensten gemakkelijk het gebouw betreden terwijl er tientallen of misschien wel honderden mensen buiten staan te wachten? Daarom heb ik een aantal tips voor je op een rij gezet die je kunnen helpen om een goede verzamelplaats te bepalen.

Wat is een goede verzamelplaats?

Een goede verzamelplaats is er een die zowel gemakkelijk te bereiken is, als die ver genoeg van het gebouw ligt maar wel dichtbij genoeg zodat je niet te ver hoeft te lopen. Kijk of het mogelijk is om een locatie te kiezen die aan de zuidwestzijde van het gebouw ligt. Dit omdat de wind in Nederland in de meeste gevallen vanuit deze richting komt en je vast niet in de rook of bluswaternevel wilt staan. Ga ook na of de plek voldoende ruimte biedt voor het aantal mensen dat je er kwijt wilt door dit eenvoudigweg uit te proberen bij een oefening.

Parkeergarage als verzamelplaats: yeah! of nee?

Organisaties die er kiezen om een nabij gelegen parkeergarage tot verzamelplaats te bombarderen, dragen vaak als argument aan dat de mensen droog staan wanneer het regent. Daar is zeker wat voor te zeggen maar als groot nadeel vind ik dat je als BHV’er op verzamelplaats minder overzicht hebt, zeker als de parkeergarage uit meerdere etages bestaat. Ook verlaag je daarmee de drempel dat mensen in hun auto gaan zitten of zelfs naar huis gaan.

Aanwezigen registreren of afwezigen inventariseren

Een sluitende aanwezigheidsregistratie is niet alleen handig, vanuit verschillende normeringen en kwaliteitsmeetsystemen is dit vaak verplicht gesteld. In de praktijk blijkt dit vaak lastiger te realiseren is dan de theorie stelt. Want op een normale werkdag zijn er mensen die hun medewerkerspas zijn vergeten en daardoor een tijdelijke en/of anonieme (bezoekers)pas in gebruik hebben, zijn er bezoekers die geen bezoekersbadge krijgen of lopen mensen met elkaar mee waardoor hun aan- c.q. afwezigheid niet geregistreerd wordt. Stel jezelf daarom eens de volgende vraag: wie hebben er het meest belang er bij dat ze gevonden worden; de mensen die al buiten staan of die mogelijk achter zijn gebleven? Vraag daarom liever aan de aanwezigen op de verzamelplaats om door te geven of ze collega’s missen.

En dan… van een ontruiming naar een evacuatie

Stel: het blijkt geen loos alarm te zijn en jij en je collega’s staan buiten op de verzamelplaats. Zonder jas. In de winter. Terwijl het regent. Wat is de volgende stap? Is dat aan de coördinator of hoofd BHV, of neemt de crisiscoördinator vanaf dit punt het voortouw om over te gaan tot een evacuatie? En weet je dan waar je naar toe kunt? Is dit bijvoorbeeld schriftelijk vastgelegd of ga je er vanuit dat dit wel goed komt?

Hoe is dit bij in de organisatie geregeld?