Iedereen weet ’t wel maar niet iedereen doet ‘t: veilig werken. De Inspectie SZW (sociale zaken en werkgelegenheid) heeft een website gelanceerd waarbij jij met de ogen van een arbeidsinspecteur naar jouw eigen organisatie kunt kijken. Op www.zelfinspectie.nl kun je door het beantwoorden van een aantal vragen een beeld krijgen van de huidige situatie en wat je kunt of wellicht moet verbeteren om veilig(er) en gezond(er)  te werken.

De website geeft handvatten om de organisatie te verbeteren en te toetsen van de arbowetgeving. In een viertal stappen beoordeel je of jouw bedrijf gezond en veilig werkt en wat mogelijke risico’s zijn:

Stap 1:  middelen verschaffen
Een goede werkplek, arbeidsmiddelen persoonlijke beschermmiddelen vormen de basis.

Stap 2: voorlichting en instructie geven
Een goede stoel of goed gereedschap kan alleen goed gebruikt worden wanneer de mensen weten hoe ze veilig gebruikt worden.

Stap 3: onderhoud en controle
Wordt het materiaal regelmatig en goed onderhouden? Worden bijvoorbeeld machines gekeurd en werkt alles zoals zou moeten?

Stap 4: toezicht houden
Wanneer is veilig voor de werkgever net zo veilig als voor medewerkers?  Houden mensen zich wel aan de gemaakt afspraken? En worden medewerkers hier op gecontroleerd, gecorrigeerd en geïnformeerd?

De zelfinspectie is voornamelijk bedoeld in de 3 sectoren waar de meeste ongevallen gebeuren: bouw, metaal en op- en overslag. Maar je kunt ook voor zelfinspectie “algemeen” kiezen.  De zelfinspectie kan worden ingevuld namens de werkgever of namens de medezeggenschapsraad van een bedrijf of organisatie.

Voldoe je nog niet aan bepaalde verplichtingen?

Dan zie je meteen welke acties er genomen moeten worden. Ook wordt je doorverwezen waar je meer informatie of hulp kunt krijgen. Er zijn verschillende digitale instrumenten voor de verschillende sectoren beschikbaar.

Zelfwerkzaamheid

De Inspectie SZW heeft als speerpunt zelfwerkzaamheid van bedrijven. Organisaties die niet (genoeg) voldoen aan de regelgeving doen die vaak niet bewust doen maar dat zij dit niet zien als een belangrijk onderdeel in hun bedrijfsvoering. Dit is vooral het geval bij kleinere bedrijven waar vaak de kennis ontbreekt. Zij willen graag weten waar een arbeidsinspecteur op let wanneer deze op bezoek komt.

Wat kun je nog meer doen?

Een veilige werkplek is één, maar weten bezoekers welk gedrag geaccepteerd wordt en welk niet? Door huisregels op te stellen en deze duidelijk te communiceren geven een signaal naar hen. Het is belangrijk dat u de huisregels kort en helder omschrijft en dat ze goed zichtbaar zijn.

Ook de fysieke werkomgeving geeft mogelijkheden om bijvoorbeeld agressie en geweld te beperken. Zo kan gedacht worden aan verschillende technische en bouwkundige aanpassingen zoals een glazen wand tussen de werknemer en de bezoeker, of een hoge, brede balie. Maar ook oplossingen zo het installeren van camerabewaking of het sluiten van bepaalde toegangsdeuren.

Welke maatregelen heb jij binnen jouw organisatie getroffen zodat medewerker veilig en gezond kunnen werken?