Mijn opdrachtgevers vraag ik vaak of ze hebben gekozen voor een gecertificeerde BHV-opleiding, en zo ja welke. Vaak krijg ik de reactie “Ja, wij willen wel zo’n BHV-pasje erbij hebben“. Dan is voor mij al duidelijk dat ze een verkeerd beeld hebben van (de waarde van) een gecertificeerde opleiding. Want een pasje printen kan iedereen met een pasjesprinter. Het zegt nog niets over de toegevoegde waarde van de certificatie.

Waarom kiezen voor een gecertificeerde BHV-opleiding?

Een tijd geleden was een uitzending van het programma ‘Opgelicht!’ van de TROS over een zogenaamde BHV-instructeur die cursisten op elkaar liet oefenen met reanimeren. Levensgevaarlijk, zeker omdat er mensen met hartklachten bij waren! Deze training was duidelijk niet gecertificeerd. Een opleider die gecertificeerde cursussen aanbiedt, is zo overtuigd van de kwaliteit van de trainingen die hij aanbiedt dat hij die door een externe partij laat toetsen, inclusief eventueel bepaalde interne processen. Dat houdt ook in dat de opleider zich conformeert aan de eisen die de certificerende organisatie aan de opleidingen stelt. Bijvoorbeeld de voorwaarde dat iedere cursist een brandblusser moet kunnen hanteren of dat de locatie voldoende ruimte biedt voor instructie. Hier kan de certificerende partij ook (vaak steekproefsgewijs) op controleren en opleiders op aanspreken. En er kunnen zelfs gevolgen aan worden verbonden.

Momentopname

Is een gecertificeerde opleiding daarom altijd beter dan een opleiding die dat niet is? Zeker niet. Certificering wil alleen zeggen dat op het moment van het controlebezoek de opleiding of opleider voldeed aan de gestelde eisen en wensen. Opleiders die hun opleidingen niet door een externe partij hebben laten certificeren, zijn niet per definitie slecht. Ook zij bieden doorgaans kwalitatief goede opleidingen, hebben opdrachtgevers die tevreden zijn en geven klanten die de opleiding goed doorlopen hebben een certificaat of bewijs van deelname. Het enige verschil is dat alleen zijzelf bepalen wat zij goed en slecht vinden aan hun opleiding.

Meer dan een ‘stempel’

Overigens doen certificerende organisaties méér dan alleen ‘een stempel zetten’ wanneer een opleiding voldoet aan de eisen. Ze geven vaak ondersteuning, bijvoorbeeld door het delen van kennis, al dan niet via een online platform. Daarnaast kunnen zij de stem van hun klanten zijn richting de politiek en overheid. Dat zij hier kosten voor in rekening brengen, is niet meer dan logisch. Kortom: een certificerende partij is een bedrijf met een mening waar BHV-opleiders en hun klanten waarde aan hechten.

Wat vind jij van een certificering? Ben je zelf opleider en hecht jij hier waarde aan? Of let jij er als klant op dat jouw BHV-opleider gecertificeerd is?