Wat is de kubus methode?

Het in veiligheid brengen van mensen is de belangrijkste taak van de BHV. Dit doe je onder andere door een gebouw te ontruimen. Daarnaast verleen je eerste hulp en weet je hoe je een beginnende brand kunt blussen. Bij een ontruiming en het benaderen van een ruimte waar een (vermoeden van) brand is, kun je de kubus methode gebruiken. Dit is een systematiek waarbij je uit gaat dat een incident zich aan alle zijde van de kubus (de ruimte) kan uitbreiden. Of te wel, het gevaar kan zich zowel aan de voor- als achterkant, links als rechts, en boven- als onderzijde van de ruimte uitbreiden. De kubus methode kan je helpen dat een-en-dezelfde ruimte meerdere keren wordt gecontroleerd, of dat een andere ruimte wordt overgeslagen. Deze methode wordt ook wel de 3D-aanpak genoemd en is goed te combineren met “kijken, denken, doen”.

Eigen veiligheid eerst

Je kunt pas een ander helpen, als je eerst voor jouw eigen veiligheid zorgt. Dat kan dus ook inhouden dat jij kan beslissen om een bepaalde ruimte niet te betreden omdat jij inschat dat dit niet verantwoord is. Pas als jij zeker van je zaak bent, leg je vervolgens de prioriteit bij het verkennen van de situatie en het redden van mensen. In de praktijk ga je eerst naar de locatie waar het incident plaatsvindt. Vervolgens richt je je aandacht op de daar tegenoverliggende ruimte. Als derde ga je na hoe het er aan weerszijden van de ruimte aan toe gaat. Zo zet je eigenlijk een horizontale ontruiming in gang. Als je de etage leeg hebt, ga je naar de bovenliggende en vervolgens onderliggende etage toe.

Voorkomen van uitbreiding van brand

Heb je jezelf en de aanwezigen in veiligheid gebracht en is de situatie veilig genoeg, dan kun je proberen te voorkomen dat de brand kan uitbreiden. Het ondernemen van een bluspoging is hier een voorbeeld van. Dat kun je ook doen door bijvoorbeeld het sluiten ramen, deuren en kasten. Maar ook door risicovolle stoffen die (mogelijk) licht-ontvlambaar of explosief zijn, naar een andere, veiligere plaats te brengen.

 

2017-05-06T20:50:16+00:00 22 mei 2017|Categories: Bedrijfshulpverlening (BHV)|Tags: |0 Reacties

Reageer