bedrijfsnoodplan schrijven door Marieka Baars BHV adviseur uit Delft

De term bedrijfsnoodplan wordt vaak als synoniem gebruikt voor een BHV plan, veiligheidsplan of calamiteitenplan. Ook in de verschillende NEN normen worden deze termen afwisselend gebruikt. Het bedrijfsnoodplan zoals ik dat voor jouw organisatie kan schrijven, heeft als doel om de veiligheid van alle aanwezigen en de primaire bedrijfsprocessen op de locatie te borgen wanneer deze als gevolg van een calamiteit worden verstoord. Tijdens een calamiteit is het essentieel dat de opgeleide bedrijfshulpverleners bekend zijn met de bedrijfsspecifieke omstandigheden. Op deze manier kan de directe en indirecte schade worden beperkt. Een bedrijfsnoodplan is hiervoor een belangrijk basisdocument.

In het bedrijfsnoodplan noemt alle getroffen maatregelen voor een goede bedrijfshulpverlening voor de locatie. Deze maatregelen zijn afgestemd op de aanwezige risico’s. Ook zullen de maatgevende factoren zoals het gebouw en omgeving, en dus per organisatie sterk verschillen. Het bedrijfsnoodplan benoemt in elk geval de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteiten. Ook beschrijft het plan de benodigde middelen, materialen en voorzieningen bij de bestrijding van calamiteiten.

Het bedrijfsnoodplan bouw ik op uit 6 delen. Het bedrijfsnoodplan kan desgewenst uitgebreid worden met veiligheidsprocedures en -beleid buiten de bedrijfshulpverlening om. Je kunt hierbij denken aan een crisiscommunicatieplan en een bedrijfscontinuïteitsplan.

Opbouw van het bedrijfsnoodplan

Het bedrijfsnoodplan bouw ik op uit 6 delen:

Onderdeel
Deel 1: Ontruimingsplan In dit deel staat alle informatie die nodig is om een ontruiming vlot te laten verlopen. De inhoud is gebaseerd op de NEN 8112:2017.
Deel 2: Actieschema’s De actieschema’s in het tweede deel geven aan wie wat moet doen bij een calamiteit. Tevens is per calamiteit een alarmeringsschema van het BHV-team opgenomen.
Deel 3: Calamiteitenplan De BHV kan een ondersteunende functie hebben tijdens calamiteiten zoals een stroomuitval en wateroverlast.
Deel 4: Beheersplan bedrijfshulpverlening De organisatie van bedrijfshulpverlening is vastgelegd in dit deel van het plan.
Deel 5: Logboek & Registratie Verschillende formulieren en controlelijsten ten behoeve van de bedrijfshulpverlening
Deel 6: Bijlagen Met verschillende plattegronden en overzichten

Kies het serviceniveau dat bij jouw wensen past

Omdat bedrijven en organisaties sterk uiteenlopen in hun financiële mogelijkheden en wensen, bied ik een bedrijfsnoodplan aan op drie serviceniveaus:

Compact bedrijfsnoodplan

1990vanaf
  • Voor organisaties met een beperkt budget die bereid zijn zelf meer tijd te investeren
  • inclusief 1 locatiebezoek van maximaal 2 uur

Basis bedrijfsnoodplan

2990vanaf
  • Voor bedrijven die een verouderd bedrijfsnoodplan hebben en beperkt de tijd hebben om dat aan te passen
  • inclusief 2 locatiebezoeken van maximaal 4 uur

Compleet bedrijfsnoodplan

3990vanaf
  • Voor grotere organisaties die nog geen bedrijfsnoodplan hebben en dit willen laten schrijven.
  • inclusief 3 locatiebezoeken van maximaal 4 uur