Op de eerste werkdag van een nieuwe collega wordt hen vaak verteld wat de reguliere werktijden zijn, waar de kantine is en bij wie ze vrij kunnen vragen. Naar mijn idee hoort een BHV of veiligheidsinstructie hier ook bij. Helaas blijkt de praktijk weerbarstiger. Maar weinig nieuwe medewerkers krijgen een dergelijke instructie. Het aantal extern ingehuurde medewerkers dat wordt verteld wat er van hen verwacht wordt bij een incident of calamiteit is nóg lager. En waarom? Zij kunnen toch net zo goed te maken krijgen met een collega die valt, een bezoeker hartproblemen krijgt of gebouw dat ontruimt dient te worden? Goede interne communicatie over BHV kan hier bij helpen.

Eerste klap is een daalder waard

Net zoals je in een vliegtuig een veiligheidsinstructie krijgt, zou iedere medewerker ook verteld moeten worden hoe te handelen. Niet als iets eenmalig, bij de eerste keer dat de persoon in kwestie de drempel overstapt, maar minimaal jaarlijks. (De frequentie bepaal je uiteraard ook op basis van het risico) Dit zou ook bijgehouden dienen te worden in het persoonlijke dossier. Dat maakt een groot verschil en die eerste klap, is een daalder waard.

Hoe je dat, communicatie over BHV ?

Stel dat alle nieuwe medewerkers zo’n veiligheidsinstructie krijgen waarbij ze leren hoe te alarmeren, wie de BHV’ers zijn en hoe zij dienen te handelen, dan ben je er nog niet. Goede communicatie over BHV is méér dan dat. Het gaat vooral ook om regelmatig te communiceren. Dit kun je onder andere doen door op intranet maandelijks een kort artikel te plaatsen. Dat kan een bericht zijn over een incident dat heeft plaatsgevonden in of om het gebouw. Over iets dat in het nieuws is geweest. Een stuk over een kleine gedeelte van de theorie van bedrijfshulpverlening. En wil je het wat visueler aanpakken, zeker als je veel Instagram-collega’s hebt, maak dan vooral foto’s van ‘bijzondere’ en/of onveilige situaties om BHV meer gezicht te geven. Dat maakt het allemaal veel sprekender voor mensen.

Informeer het management

Ook is het belangrijk om het management, directie en/of bestuur van de organisatie te informeren waar BHV mee bezig is. Bijvoorbeeld door een korte managementsamenvatting te maken en die door ( in samenwerking met) de directiesecretaresse te laten verspreiden. Zo weten zij ook wat er leeft op BHV gebied. Zij zijn er uiteindelijk verantwoordelijk dat dit in orde is. Als het goed is, zullen zij al regelmatig contact onderhouden met de coordinator of het hoofd BHV.

Haak in!

Daarnaast kun je aandacht aan bedrijfshulpverlening en veiligheid besteden door gebruik te maken van de verschillende inhaakkalenders. Denk hier bijvoorbeeld aan de brandpreventiewerken en de dag van de BHV. Maar waarom niet iets over veiligheid publiceren dat je kunt relateren aan een bepaald thema of onderwerp? De decembermaand is bij uitstek geschikt om een kort artikel te schrijven over brandveiligheid, het gebruik van open vuur zoals kaarsen, het behandelen van brandwonden en welke afspraken er zijn bij overwerk. In de lente kun je prima iets schrijven over hoe om te gaan met insectenbeten. En in de zomer is een artikel over een zonnesteek een goed idee.

En heb je hulp nodig?

Dan kun je uiteraard contact met mij opnemen hierover. Contact met mij is snel gelegd!