Op donderdag 31 augustus 2017 werd  het BHV webinar ‘Doe eens gek en begin een gesprek’ gegeven. Je kon je gratis opgeven om de livestream te volgen. Kon je er niet bij zijn, heb je je niet ingeschreven of was je het stiekem vergeten? Hieronder volgt een kort verslag van dit BHV webinar.

Sprekers

Voor de inhoud van dit BHV webinar waren drie sprekers uitgenodigd, te weten:

  • Erik Akersboom, korpschef Nationale politie en Ambassadeur Dag van de BHV
  • John Beijersbergen, veiligheidscoördinator Facilitair Management Haaglanden
  • Peter Schut, organisatieadviseur en vertegenwoordiger Goede BHV praktijken

In een half uur tijd bespraken zij onder leiding van een moderator de rol en de toegevoegde waarde van een goede bedrijfshulpverlening voor organisaties.

BHV tegen machteloosheid

Eén van de belangrijke punten dat werd aangestipt was dat BHV verder gaat dan binnen de muren van de eigen werklocatie. Ook thuis, op het sportveld of ieder andere situatie is het waardevol om te weten HOE en DAT je kunt handelen in het geval een noodgeval plaatsvindt. Dat geeft een beter gevoel dan machteloosheid.

Tijdens het gesprek werden ook verschillende stellingen voorgelegd aan de luisteraars. Een daarvan was of het vanzelfsprekend was dat je als BHV’er ook burgerhulpverlener bent. De resultaten van de poll gaven aan dat maar liefst 75% van de kijkers deze stelling met ‘ja’ beantwoordde. (In mijn eerdere ‘apps voor burgerhulpverlening‘ lees je meer over wat deze vorm van BHV is.)

BHV levend krijgen én houden

Voor veel organisatie is de uitdagingen hoe je het onderwerp veiligheid en bedrijfshulpverlening levend kunt maken én houden. Doordat weinig mensen gevoel hebben bij dit onderwerp, vinden velen dit erg lastig. Het (b)lijkt dat veel mensen weinig gevoel bij het onderwerp hebben. Daarnaast speelt mee dat er in beleving van mensen ‘toch niets gebeurd’. Erik Akerboom vertelde dat bij de Nationale Politie dit wordt aangepakt door de BHV zowel hoog als laag in de organisatie inzicht te hebben en te houden.

BHV is een werkwoord

Een mooie uitspraak vond ik ‘BHV is een werkwoord’. Door uitkomsten van ervaringen te delen met de organisatie maak je BHV zichtbaar én tastbaar. Helaas is de ervaring dat veel organisaties m.n. in het MKB, pas in actie komen om de interne noodorganisatie te regelen nádat een calamiteit heeft plaatsgevonden.

Nieuwe arbowet

Sinds 01-07-2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. Hierin de rol van de preventiemedewerker vergroot. Iedere organisatie, groot en klein, moet een preventiemedewerker hebben aangesteld. Een goede onderlinge samenwerking met BHV is een heel logische. Wel is de ervaring dat de zachte kant van BHV lijkt te conflicteren met de harde, vastgoed kant ervan. Dit terwijl het elkaar juist goed aanvult. Niet alleen moet een gebouw technische in orde zijn, ook de mensen dienen opgeleid te zijn tot BHV’er.

Veiligheid toegankelijk

In het kort:

  • BHV is méér dan het volgen van een opleiding.
  • Maak het onderwerp toegankelijk door het op te knippen in meerdere deelonderwerpen.
  • Stel eens aan een collega de vraag of zij weten hoe zij kunnen alarmeren of of zij weten hoe te handelen bij een ontruiming. Ook dat is veiligheid!
  • Belangrijk lijkt wel te zijn dat een organisatie een voortrekker heeft die bruggen slaat.
  • De leiding moet communiceren over BHV, niet de BHV’ers zelf.

Preventierol van de BHV’er

Als BHV’er wordt je doorgaans opgeleid om te kunnen handelen nadat een acute situatie is ontstaan. Als BHV’er heb je echter ook een preventieve rol. Door risico’s te benoemen waar men mee te maken heeft, ontwikkel je veiligheidsbewustzijn. Dat wat er je er aan tijd en kennis aan de voorkant (preventie) in stopt, verdient zich achteraf dubbel en dwars terug. Ga je achteraf lopen ‘redden’ dan zal dit je veel meer tijd kosten omdat je de gaten gaat dichtlopen.

Mijn mening over dit BHV webinar

Vooropgesteld dat ik helemaal vóór dergelijke initiatieven ben, manieren om BHV onder de aandacht van mensen te krijgen, heb ik toch wat punten voor verbetering geconstateerd. Ondanks dat de sprekers bewust waren dat veel organisaties het levend krijgen en houden van de  bedrijfshulpverlening lastig vinden, werden er vrijwel geen concrete tips gegeven. Een mooi voorbeeld hiervan vond ik het antwoord van Erik Akersboom. Hij antwoordde op de vraag hoe BHV binnen de Nationale Politie actueel houdt, met “wij hebben de BHV zowel hoog als laag in de organisatie in zicht“. Ook heb ik heel wat keren gehoord dat er bruggen geslagen moesten worden tussen mensen, afdelingen en het management. Klinkt als een goed plan maar de luisteraars wisten nog steeds niet hoe ze dat concreet kunnen doen, dat in zicht hebben en die bruggen slaan. Ik zou het aardig hebben gevonden als een soort werkblad of iets dergelijks beschikbaar gesteld zou zijn.

De titel van dit BHV webinar was ‘doe eens gek en begin een gesprek’. Maar hoe je dat gesprek nu begint, dat is nog steeds niet duidelijk. Ik zat te wachten op voorbeelden of suggesties op welke manier je dit kon doen. De link naar de Dag van de BHV heb ik ook gemist, terwijl dit wellicht voor velen een een reden zou kunnen zijn om BHV op de agenda van het management te zetten.

Natuurlijk is het voor mij vanaf de zijlijn makkelijk praten. Belangrijker vind ik dat het initiatief  voor dit webinar is genomen en ik hoop dat dit opgevolgd wordt met een sterkere inhoud.

Wat heb jij gemist in de dit BHV webinar? Wat had jij graag willen horen waar jouw BHV-team mee geholpen zou zijn? Laat je reactie achter in de comments!