De term bedrijfsnoodplan wordt vaak als synoniem gebruikt voor een BHV plan, veiligheidsplan of calamiteitenplan. Ook in de verschillende NEN normen worden deze termen afwisselend gebruikt. Het bedrijfsnoodplan zoals ik dat voor jouw organisatie kan schrijven, heeft als doel om de veiligheid van alle aanwezigen en de primaire bedrijfsprocessen op de locatie te borgen wanneer deze als gevolg van een calamiteit worden verstoord. Tijdens een calamiteit is het essentieel dat de opgeleide bedrijfshulpverleners bekend zijn met de bedrijfsspecifieke omstandigheden. Op deze manier kan de directe en indirecte schade worden beperkt. Een bedrijfsnoodplan is hiervoor een belangrijk basisdocument.

In het bedrijfsnoodplan noemt alle getroffen maatregelen voor een goede bedrijfshulpverlening voor de locatie. Deze maatregelen zijn afgestemd op de aanwezige risico’s. Ook zullen de maatgevende factoren zoals het gebouw en omgeving, en dus per organisatie sterk verschillen. Het bedrijfsnoodplan benoemt in elk geval de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteiten. Ook beschrijft het plan de benodigde middelen, materialen en voorzieningen bij de bestrijding van calamiteiten.

Het bedrijfsnoodplan bouw ik op uit 6 delen. Het bedrijfsnoodplan kan desgewenst uitgebreid worden met veiligheidsprocedures en -beleid buiten de bedrijfshulpverlening om. Je kunt hierbij denken aan een crisiscommunicatieplan en een bedrijfscontinuïteitsplan.

 

Opbouw van het bedrijfsnoodplan

Het bedrijfsnoodplan bouw ik op uit 6 delen:

Deel 1 Ontruimingsplan
In dit deel staat alle informatie die nodig is om een
ontruiming vlot te laten verlopen.
Deel 2 Actieschema’s
De actieschema’s in het tweede deel geven aan wie wat
moet doen bij een calamiteit. Tevens is per calamiteit een alarmeringsschema
van het BHV-team opgenomen.
Deel 3 Calamiteitenplan
De BHV kan een ondersteunende functie hebben tijdens
calamiteiten zoals een stroomuitval en wateroverlast.
Deel 4 Beheersplan bedrijfshulpverlening
De organisatie van bedrijfshulpverlening is vastgelegd
in dit deel van het plan.
Deel 5 Logboek & Registratie
Verschillende formulieren en controlelijsten ten behoeve van de
bedrijfshulpverlening
Deel 6 Bijlagen
Met verschillende plattegronden en overzichten

Kies het serviceniveau dat bij jouw wensen past

Omdat bedrijven en organisaties sterk uiteenlopen in hun financiële mogelijkheden en wensen, bied ik een bedrijfsnoodplan aan op drie serviceniveaus:

Compact bedrijfsnoodplan

1440excl. 21% btw, vanaf prijs
 • Vluchtwegplattegronden: optioneel
 • Taakkaarten: voorbeeld ter inspiratie
 • Stroomschema’s: voorbeeld ter inspiratie
 • Logboek en registratieformulieren: inclusief
 • Blik op BHV (bevindingenlijst): optioneel
 • Risico-inventarisatie: optioneel
 • Implementatie en communicatie: optioneel

Basis bedrijfsnoodplan

3330excl. 21% btw, vanaf prijs
 • Vluchtwegplattegronden: optioneel
 • Taakkaarten: advies over het samenstellen en gebruik hiervan
 • Stroomschema’s: op maat gemaakt
 • Logboek en registratieformulieren: inclusief
 • Blik op BHV (bevindingenlijst): optioneel
 • Risico-inventarisatie: optioneel
 • Implementatie en communicatie: optioneel

Compleet bedrijfsnoodplan

5550excl. 21% btw, vanaf prijs
 • Vluchtwegplattegronden: optioneel
 • Taakkaarten: optioneel
 • Stroomschema’s: op maat gemaakt
 • Logboek en registratieformulieren: inclusief
 • Blik op BHV (bevindingenlijst): optioneel
 • Risico-inventarisatie: optioneel
 • Implementatie en communicatie: optioneel

Wil je weten wat het beste bij jouw organisatie past en wat de kosten zijn? Neem dan contact op voor een vrijblijvend advies of een offerte.

Ik wil meer weten hierover!