Bedrijfsnoodplan

De term bedrijfsnoodplan wordt vaak als synoniem gebruikt voor een BHV plan, veiligheidsplan of calamiteitenplan. Ook in de verschillende NEN normen worden deze termen afwisselend gebruikt. Het bedrijfsnoodplan zoals ik dat voor jouw organisatie kan schrijven, heeft als doel om de veiligheid van alle aanwezigen en de primaire bedrijfsprocessen op de locatie te borgen wanneer deze als gevolg van een calamiteit worden verstoord. Tijdens een calamiteit is het essentieel dat de opgeleide bedrijfshulpverleners bekend zijn met de bedrijfsspecifieke omstandigheden. Op deze manier kan de directe en indirecte schade worden beperkt. Een bedrijfsnoodplan is hiervoor een belangrijk basisdocument.

In het bedrijfsnoodplan noemt alle getroffen maatregelen voor een goede bedrijfshulpverlening voor de locatie. Deze maatregelen zijn afgestemd op de aanwezige risico’s. Ook zullen de maatgevende factoren zoals het gebouw en omgeving, en dus per organisatie sterk verschillen. Het bedrijfsnoodplan benoemt in elk geval de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteiten. Ook beschrijft het plan de benodigde middelen, materialen en voorzieningen bij de bestrijding van calamiteiten.

Het bedrijfsnoodplan bouw ik op uit 6 delen. Het bedrijfsnoodplan kan desgewenst uitgebreid worden met veiligheidsprocedures en -beleid buiten de bedrijfshulpverlening om. Je kunt hierbij denken aan een crisiscommunicatieplan en een bedrijfscontinuïteitsplan.

 

Opbouw van het bedrijfsnoodplan

Het bedrijfsnoodplan bouw ik op uit 6 delen:

Deel 1 Ontruimingsplan
In dit deel staat alle informatie die nodig is om een
ontruiming vlot te laten verlopen.
Deel 2 Actieschema’s
De actieschema’s in het tweede deel geven aan wie wat
moet doen bij een calamiteit. Tevens is per calamiteit een alarmeringsschema
van het BHV-team opgenomen.
Deel 3 Calamiteitenplan
De BHV kan een ondersteunende functie hebben tijdens
calamiteiten zoals een stroomuitval en wateroverlast.
Deel 4 Beheersplan bedrijfshulpverlening
De organisatie van bedrijfshulpverlening is vastgelegd
in dit deel van het plan.
Deel 5 Logboek & Registratie
Verschillende formulieren en controlelijsten ten behoeve van de
bedrijfshulpverlening
Deel 6 Bijlagen
Met verschillende plattegronden en overzichten

Kies het serviceniveau dat bij jouw wensen past

Omdat bedrijven en organisaties sterk uiteenlopen in hun financiële mogelijkheden en wensen, bied ik een bedrijfsnoodplan aan op drie serviceniveaus:

Compact

Voor bedrijven met een beperkt budget die bereid zijn zelf meer tijd te investeren
Je ontvangt een basisdocument dat je met mijn adviezen zelf kunt aanpassen aan de omstandigheden binnen de organisatie.
Hiervoor breng ik één bezoek voor het beantwoorden van vragen aan de locatie van maximaal 4 uur.

Basis

Voor bedrijven die een verouderd bedrijfsnoodplan hebben en beperkt de tijd hebben om dat aan te passen.
Je doet zelf een uitgebreide inventarisatie op basis waarvan ik een actueel plan schrijf.
Inclusief twee bezoeken op locatie van maximaal 4 uur per keer ter controle en één reviewronde.

Compleet

Voor bedrijven die nog geen bedrijfsnoodplan hebben en dit willen laten schrijven.
Ik verzorg de inventarisatie en schrijf vervolgens het plan.
Inclusief drie bezoeken op locatie (één keer inventarisatie en twee keer controleronde, maximaal 4 uur per keer) en twee reviewrondes.

De serviceniveaus in het kort:

 

 

BEDRIJFSNOODPLAN

 

COMPACT

 

BASIS

 

COMPLEET

 

Aantal bezoeken 1x 4 uur
aanvullend advies
2x 4 uur
aanvullend advies
1 inventarisatieronde
1 controleronde
3x 4 uur
aanvullend advies
1 inventarisatieronde
2 controlerondes
Taakkaarten Voorbeeld Advies Op maat gemaakt
Stroomschema’s Voorbeeld Op maat gemaakt Op maat gemaakt
Logboek Inclusief Inclusief Inclusief
BLIK op BHV
(bevindingenlijst)
Optioneel Optioneel Optioneel
Vluchtweg-plattegronden Optioneel Optioneel Optioneel
Risico-inventarisatie en -evaluatie Optioneel Optioneel Optioneel
Prijs vanaf € 1.110 € 2.220 € 4.440

 

Wil je weten wat het beste bij jouw organisatie past en wat de kosten zijn? Neem dan contact op voor een vrijblijvend advies of een offerte.

Ik wil meer weten hierover!

 

2018-11-16T21:53:50+00:0024 januari 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bedrijfsnoodplan