Het woord ‘BHV-plan’ wordt vaak onterecht als synoniem gebruikt voor worden als een bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan, calamiteitenplan of veiligheidsplan. In het bedrijfsnoodplan dat ik voor jouw organisatie kan schrijven maakt het BHV-plan onderdeel uit. Eigenlijk is het een beheerplan waarin beschreven hoe de organisatie er voor dat zorgt de bedrijfshulpverlening op het gewenste niveau blijft. Je kunt hierbij denken aan een OTO-plan (OTO staat voor opleiden, trainingen en oefenen) en een onderhoudsplan van bijvoorbeeld de verschillende BHV-materialen. Daarnaast is het logboek ook onderdeel van het BHV-plan.