Tijdens calamiteiten heeft de bedrijfshulpverlening een ondersteunende rol. Je kunt hierbij denken aan zoals een gesprongen waterleiding, bommelding,  grote stroomstoring of het afgaan van het overheidsalarm. De BHV kan bij een dergelijke situatie ondersteuning bieden aan de technische dienst en/of het crisisteam. Bijvoorbeeld door het ontruimen van (een deel van) het gebouw of het inrichten van alternatieve ruimten. Maar ook voor het afzetten van een gedeelte van het gebied. Daarnaast kan de bedrijfshulpverlening zorgen voor tijdelijke verlichting en het begeleiden van verkeersstromen en leveranciers. In een calamiteitenplan is beschreven op welke manier de bedrijfshulpverlening in deze en andere situaties kan helpen.

Lekkage chemicaliën

De rol van de BHV bij een lekkage van chemicaliën is beperkt. In eerste instantie moeten de mensen die met deze stoffen werken zelf in staat zijn om de lekkage op te ruimen. Zij beschikken immers overs de juiste opleiding, hebben kennis van producteigenschappen en hebben de nodige hulpmiddelen tot hun beschikking zoals persoonlijke beschermingsmiddelen en een speciale opruimset (spill-kit). De BHV kan opgeroepen worden om de ontruiming in het gebouw in gang te zetten. Daarnaast kunnen zij mensen hierbij te assisteren en te voorkomen dat zij naar de besmette ruimte gaan. In het calamiteitenplan kan de procedure worden opgenomen.

Externe calamiteiten

Wanneer de sirene (luchtalarm) afgaat buiten het reguliere testmoment (1e maandag van de maand om 12.00 uur) is er meestal sprake van een externe calamiteit. De reden dat het alarm af gaat, is dat het gebouw zich bevindt in het zogenaamde effectgebied. Het is mogelijk dat het gevaar niet direct waarneembaar is doordat sprake is van geur-, kleur en smaakloze stoffen. Het gebouw hoeft niet ontruimd te worden. Wel moeten ramen en deuren worden gesloten. Het hoofd BHV coördineert de benodigde acties binnen de organisatie en voorkomt dat mensen het gebouw verlaten.

Overige calamiteiten

Naast de genoemde calamiteiten, zijn er nog tal van andere incidenten en calamiteiten mogelijk. Denk hierbij aan een vliegtuigongeluk of dijkdoorbraak. In dergelijke onvoorziene omstandigheden heeft de BHV de taak om het gebouw te ontruimen en de mensen naar een veilige plek te brengen. Ook ondersteunt de BHV het crisisteam bij de operationele taken en werkzaamheden.

Wilt u meer weten?

Het calamiteitenplan maakt onderdeel uit van het bedrijfsnoodplan dat ik voor u kan schrijven.

Wilt u meer weten, neem dan contact met mij op.