Een onderdeel van de implementatie van een nieuwe BHV-organisatie of plan is heldere communicatie. Veiligheidsbewustzijn vraagt om een integrale aanpak die consequent wordt gecommuniceerd. Niet alleen naar de BHV’ers toe, maar ook naar de organisatie als geheel en het management. Daarnaast is het belangrijk zichtbaar te maken waar de BHV zich mee bezighoudt. Door de medewerkers regelmatig te informeren, kan de interne noodorganisatie een gezicht krijgen. Dit kan bijvoorbeeld via de interne nieuwsbrief of een artikel op intranet. Gelijktijdig kunnen ook OR-leden worden geïnformeerd over dit onderwerp.

Communicatieplan en publicatieplanning

Ik kan hiervoor een communicatieplan en publicatieplanning opstellen, bijvoorbeeld in samenwerking met de afdeling communicatie en het hoofd BHV. Daarnaast kan ik de tekstuele inhoud aanleveren voor een interne nieuwsbrief, intranet of e-mail.

Heeft jouw organisatie zelf de mensen en middelen om de communicatie over BHV te regelen? Maar mis je voldoende inspiratie of kennis? Ook dan kan ik je helpen. Wil je advies op maat dan is een afspraak snel gemaakt. Tijdens een brainstormsessie kunnen we met elkaar een concreet plan van aanpak maken. Dat kan zowel op een gezellige locatie in Delft als via de telefoon, of op de eigen locatie. Neem contact met mij op zodat ik een offerte kan opstellen.

Het is beter om het initiatief zelf in handen te nemen dan dat een calamiteit hiervoor de aanleiding is. Een goede BHV organisatie is vaak niet zichtbaar terwijl deze op de achtergrond er voor zorgt dat het primaire proces zo min mogelijk verstoord wordt.

Neem contact met mij op