Een eenmalige instructie-opleiding en/of een terugkerende herhalingsdag, is een goed begin om
de BHV te organiseren. Maar om een goede bedrijfshulpverlener of de kwaliteit van het
BHV-team te toetsen, is regelmatig oefenen zeer belangrijk. Hierdoor wordt de kennis en de
benodigde vaardigheden op het gewenste niveau gehouden. Voor het organiseren van een
dergelijke oefening kan uw vaste opleider u vast en zeker zeer goed van dienst zijn. Als aanvulling
hierop kan ik een BHV-oefening observeren. Desgewenst Ik leg mijn bevindingen en
verbetersuggesties in een overzichtelijke rapportage vast. Het hoofd BHV kan, eventueel samen
met de opleider of instructeur, op basis hiervan het opleidingsplan optimaliseren.

 

Observatie BHV-oefening

550(excl. btw)
  • gedurende 2,5 uur op locatie
  • voor zowel het voorbespreken van de oefening (minimaal een half uur voor aanvang aanwezig)
  • als ook het evalueren van de bevindingen met het hoofd BHV, de BHV’ers en/of de opleider/instructeur
  • OPTIONEEL:
  • Schriftelijk verslag van de bevindingen (urenbasis)