Met een OTO plan organiseer je de planning van de opleidingen, trainingen en oefeningen. Wil je écht competente BHV’ers, collega’s die weten wat ze kunnen doen om jou in nood te helpen, dan zul je meer moeten doen dan ze één keer per 1 á 2 jaar op een herhalingscursus sturen. Dat hoeft echt niet ingewikkeld of duur te zijn. Juist door samen kritisch te kijken naar wat je wilt bereiken kunnen we bepalen op welke manier dit georganiseerd kan worden. Door regelmatig een bijeenkomst bijivoorbeeld in de vorm van een toolboxmeeting te organiseren, kun je het kennis- en vaardigheidsniveau op het gewenste niveau houden. Dit kan zeker schelen in de kosten van de herhalingsopleiding. Daarnaast blijft de BHV’er betrokken bij de laatste ontwikkelingen binnen de organisatie. Ook kan een goed OTO-plan helpen bij het opstellen van een passende begroting en bezettingsplanning.

Als degene die de opleidingen voor de bedrijfshulpverleners regelt sta je hier niet alleen in want ik help je hier graag bij. Mijn pragmatische aanpak zal er voor zorgen je er op zult vertrouwen dat het allemaal goed komt.

Naast de persoonlijke kwaliteiten van de mensen, bepaalt ook de keuze voor een opleider en de wijze van opleiden voor de kwaliteit en betrouwbaarheid c.q. inzetbaarheid van de BHV’ers. Het volgen van een basisopleiding tot bedrijfshulpverlener is een goed begin. Dan is het zaak dat ze weten wat en waar ze te handelen. Hier kan een OTO plan bij helpen. Het is een projectplanning waarop de verschillende opleidings-, trainings- en oefenmomenten zijn gepland. De invulling van een OTO plan is erg afhankelijk van de behoeften, wensen en eisen van de organisatie.