Een risico-inventarisatie en -evaluatie is voor werkgevers een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te bevorderen. Een arbodienst of arbodeskundige inventariseert voor bedrijven met personeel de aanwezige risico’s. Daarnaast wordt er bepaald of en in welke de risico’s gevaarlijk of ongezond voor de medewerkers. In het bijbehorende Plan van Aanpak (afgekort tot PVA) is opgenomen hoe de organisatie om gaat met de geïnventariseerde risico’s.