fbpx
BHV FAQ’s2017-03-14T15:17:31+01:00

Alle antwoorden op veelgestelde BHV vragen

Hieronder vindt u korte antwoorden op de meest gestelde vragen over BHV, Veiligheid, Bedrijfscontinuïteit en de wet- en regelgeving daar omtrent. Heeft u meer vragen? Komt dan eens langs voor Vragen(v)uur.

Categorieën
Geen budget voor BHV2021-10-11T06:06:38+02:00

Hoewel je als werk-/opdrachtgever eindverantwoordelijk bent voor het bieden van een veilige werkomgeving, toch zijn er nog bedrijven die geen of een heel klein restpotje budget hebben voor het organiseren van veiligheid. Maar hoe ga je hier mee om als je wel de rol hebt gekregen om de bedrijfshulpverlening te organiseren maar weinig financiele middelen? Ik vertel je er meer over in mijn artikel over als je geen geld hebt maar wel tijd.

Hoe ontruim je een flexkantoor?2021-10-11T06:01:41+02:00

Er zijn tal van kantoorconcepten. Je kent het traditionele cellenkantoor voor je al dan niet met een collega een ruimte deelt. Eind jaren ’90 werden open ruimte, de zogenaamde kantoortuinen, een nieuwe standaard. Makkelijker om elkaar op te zoeken, samen te werken en ‘de lijnen kort te houden’. Maar hoe ontruim je een kantoor waar je flexibel werkt en waar (bijna) niemand een eigen werkplek heeft? Ik beschreef het in het artikel over het ontruimen van een flexkantoor.

Hoe beginnen met BHV?2021-10-11T05:57:49+02:00

Je begint je bedrijf en wie weet groeit je team gestaag van 1 naar 3. En van 3 naar 10. Of misschien wel meer. Hoewel je verantwoordelijk bent voor de veiligheid van anderen in  jouw bedrijf, weet ik uit ervaring dat een bedrijf met zeg 5 mensen echt niet meteen enthousiast aan de gang gaat met BHV. Maar hoe meer mensen er bij komen, hoe vaker je die vraag of krijgt of jezelf zult stellen. Maar waar begin je dan mee? Eerst mensen opleiden? De risico’s inventariseren? Ik beschreef het voor je in dit artikel over starten met BHV.

Welke taken heb je als BHV’er?2017-03-20T15:05:40+01:00

De taken van de BHV’er zijn beschreven in artikel 15 van de Arbowet. In het kort dien je als bedrijfshulpverlener:

  • eerst hulp te verlenen
  • een brand te beperken en te bestrijden, evenals het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • in een noodsituatie te kunnen alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting

 

 

Wanneer ben je verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te (laten) voeren?2017-02-17T17:09:48+01:00

Ieder bedrijf, groot of klein, dient een actuele RIE en een plan van aanpak te hebben. Wel is het zo dat voor bedrijven die maximaal 40 uur per werk arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) mogen ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit document is te vinden op www.rie.nl

Wat is een Risico-inventarisatie en -evaluatie?2017-02-17T17:07:34+01:00

Een risico-inventarisatie en -evaluatie is voor werkgevers een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te bevorderen. Een arbodienst of arbodeskundige inventariseert voor bedrijven met personeel de aanwezige risico’s. Daarnaast wordt er bepaald of en in welke de risico’s gevaarlijk of ongezond voor de medewerkers. In het bijbehorende Plan van Aanpak (afgekort tot PVA) is opgenomen hoe de organisatie om gaat met de geïnventariseerde risico’s.

Is een sluitende aanwezigheidsregistratie verplicht?2017-01-25T10:47:46+01:00

Door deze vraag anders te stellen, kan ik je een beter antwoord geven. namelijk “hoe weet je wie er in het gebouw en op het terrein aanwezig zijn zodat je in geval van nood hen hulp kunt verlenen?”. En ja, dan is een sluitende aanwezigheidsregistratie erg handig. Maar hóe je dit doet, is helemaal aan jou. Dat kan met een schuifjesbord zijn, handmatig inschrijven, door middel van digitaal registratiesysteem of op een totaal andere manier.

Wel is het zo dat bedrijfshulpverlening niet alleen voor de eigen medewerkers geregeld moet zijn maar voor alle aanwezige personen in en om het gebouw. In de Arbowet is dit beschreven in artikel 3.1, lid 3:

“de werkgever doeltreffende maatregelen moet treffen op het gebied:

  • van de eerste hulp bij ongevallen
  • de brandbestrijding en
  • de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.”

Daarnaast is het zo dan vanuit andere normeringen en kwaliteitsmeetsystemen een sluitende aanwezigheidsregistratie vaak verplicht gesteld is. 

Welke NEN normen voor de BHV zijn interessant?2020-01-28T09:48:40+01:00

De bekendste twee NEN normen voor de BHV zijn de NEN 4000 (Bedrijfshulpverlening) en NEN 8112 (Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen). (Inmiddels zijn deze overigens vervallen en onderdelen zijn deels opgenomen in de nieuwe NEN8112:2017) Persoonlijk vind ik ze inhoudelijk niet erg sterk; je vindt er geen concrete antwoorden als je daar naar op zoek bent. Maar omdat er zo vaak naar verwezen of gerefereerd wordt (helaas ook vaak onterecht), vind ik dat je deze wel zeker een keer goed bestudeerd moet hebben. Dan weet je waar je het over hebt.

NEN 8112 beschrijft met name verschillende termen en definities, die overigens niet helemaal overeenkomen met andere normen zoals de 6089 en 1414. Daarnaast wordt ook manieren van ontruimen behandeld. Voor een gefaseerde ontruiming, bijvoorbeeld in grote of complexe gebouw wordt overigens verwezen naar de NEN 6089.

 De andere van dé twee BHV normen is de NEN 4000. Deze gaat over de organisatie van de bedrijfshulpverlening, in tegenstelling tot 8112 die over ontruimingsplannen gaat. Een van de zaken die voor mij helder(der) zijn geworden na het lezen van deze norm is het schil tussen de opkomsttijd, verwerkingstijd, uitruktijd en de aanrijtijd.
Daarnaast kun je veel hebben aan de NEN 1414, de norm voor symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden. Zo lees je welke ‘eisen’ er gesteld worden aan de plattegronden die aan deze norm willen voldoen. Veruit de meeste NEN normen, waaronder ook deze, zijn niet verplicht maar bieden je een houdvast met richtlijnen waar je rekening mee kunt houden.

Als laatste de NEN 6089, over de bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van een bouwwerk. Misschien wel de interessantste norm waar ik helaas maar weinig over hoor. Zeker als je de opvangcapaciteit en ontruimingstijd wilt bepalen kan deze norm je verder helpen. Zeker als je zelf geen brandpreventie-adviseur bent.

Kun je mij helpen bij het vinden van leuke BHV filmpjes?2017-01-25T11:09:34+01:00

Ja  hoor, met alle plezier! Ik heb vijf leuke BHV filmpjes voor je op een rij gezet. Daarnaast vind je op mijn Youtube-kanaal nog vele anderen in de een playlists.

Bijvoorbeeld over humoristische filmpjes over BHV, van onder andere Toren C en Jandino Asporaat. Maar ook over veiligheidsinstructies of over het gebruik van de portofoon.

 

Is een AED verplicht?2017-01-25T11:13:21+01:00

Nee, je bent niet verplicht om een AED te hebben. Maar heb je te maken met een doelgroep met een hoger risico op hartklachten, dan zou ik je dit wel aanraden. Koop niet de goedkoopste of de eerste de beste maar laat je goed adviseren. Er zijn heel veel verschillende AED’s, met verschillende mogelijkheden en bijbehorend prijskaartje.

Realiseer je wel dat als je een AED heb, je er voor dient te zorgen dat deze het ook doet. Hoe vervelend zou het zijn dat je een AED hebt hangen met een lege batterij, uitgedroogde pads of anderszins niet operationeel is. Regelmatig onderhoud aan de AED is dus noodzakelijk. Dit is helaas een veel voorkomend probleem.

 

Welke materialen heb ik nodig als ik begin met het opzetten van de BHV?2019-02-05T07:53:15+01:00

Met het aanschaffen van een EHBO koffer en wat vestjes ben je er niet. Om je hierbij op weg te helpen heb ik een BHV uitzetlijst gemaakt. Net als bij een uitzetlijst toen je op jezelf ging wonen of voor de geboorte van het eerste kind, is het een lange lijst. Bepaal zelf wat je nodig denkt te hebben en hier kun je best kritisch op zijn. Je hoeft echt niet alles te hebben, zeker niet in één keer.

Daarom heb ik op de lijst ook aangegeven wat ik denk dat je écht nodig hebt. Dit zijn de artikelen voorzien van een vinkje.

Daarnaast staan er producten op die afhankelijk van de bedrijfsspecifieke omstandigheden en risico’s handig zouden kunnen zijn. Deze herken je aan het sterretje.

Als laatste, heb ik een aantal materialen met een belletje als optioneel aangemerkt. Denk hierbij aan een onderhoudscontract voor een AED. Dit is iets dat je kunt overwegen, het is handig maar kan ook erg in de kosten lopen. Zeer handig maar lang niet altijd strikt noodzakelijk.

 

Is BHV verplicht?2017-03-20T15:02:21+01:00

Ja, je bent verplicht om de BHV binnen jouw organisatie te regelen. De enige uitzondering is hierop is als je Z(Z)P’er bent en er geen bezoekers bij jou langs komen. In alle andere gevallen heb je een verantwoordelijkheid om te nemen.

 

Ga naar de bovenkant