Een opleiding tot bedrijfshulpverlener volgen in een klassikale setting lijkt achterhaald. Veel opleiders bieden e-learning voor BHV aan. Maar de reacties hierover zijn verdeeld. Een aantal zweren er bij. Het is flexibeler, leren waar en wanneer het de cursist uit komt, een bulkproduct kunnen aanbieden en dus goedkoper. Anderen haten het want het werkt niet, je moet vaardigheden leren in de praktijk, filmpjes van soms slechte kwaliteit. Maar wat vind jij, is BHV e-learning: een goed of slecht idee? Ik heb een aantal overwegingen op een rij gezet.

BHV e-learning is…

Online leren doe je niet alleen door in te loggen op een website maar is breder: leren met behulp van een computer. En het kan ook verder gaan dan wat instructiefilmpjes en een meerkeuzevragenlijst. De cursist kan zijn resultaten beter meten en daar waar behoefte aan is, extra op een onderwerp in te zoomen. Voor de opleider kan het zichtbaar worden met welke onderdelen zijn cursisten moeite hebben en daar extra aandacht aan besteden. of welke onderwerpen juist makkelijk worden opgepikt wat sneller behandelen.

Plaats- en tijd onafhankelijk

Niet meer afhankelijk van een instructeur, voldoende inschrijvingen voor een groep en kan vaak ook prima thuis, op de bank of thuiswerkplek. Dat zijn drie belangrijke redenen om e-learning voor BHV aan te bieden. Zeker nu veel bedrijven een vorm van flexibel werken hebben geïmplementeerd en medewerkers steeds meer zelf kunnen kiezen waar en wanneer zij werken. Wil een cursist ’s nachts een deel bekijken of oefenen, dan kan dat, net zoals dat ’s ochtends vroeg in de trein of tijdens een dip-momentje aan het einde van de middag kan.

(on)voldoende focus

Het lezen van een beeldscherm wordt toch vaak als vermoeiend ervaren. Met halve aandacht een filmpje bekijken en het simpelweg afwerken van het leermateriaal zonder dat er daadwerkelijk iets geleerd wordt.

BHV e-learning als alternatief voor een boek

Daarom zou ik er zelf voor pleiten om e-learning voor BHV niet als een doel maar als een middel te zien. Hooguit als een vervanging van een boek maar uiteindelijk gaat het om het oefenen en het ontwikkelen van vaardigheden tijdens een dag(deel) praktijk. Daar kan men vragen stellen aan de instructeur en situaties bespreken die van toepassing op de eigen werkplek.