Binnen BHV-opleidingsland kan gebruik gemaakt worden van verschillende certificeringen. De bekendste is die van het NIBHV, het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening. Google eens op ‘BHV opleidingen‘ en je vindt op vrijwel elke verkooppagina een kreet als ‘je wordt opgeleid tot gecertificeerd BHV’er‘. Maar wat houdt dit precies in, gecertificeerd BHV’er? Ik merk dat er veel onduidelijkheid is en dat een aantal opleiders hier slim (mis?)gebruik van maken.

Certificering, onzin?

Niet iedereen is voorstander om een opleiding te certificeren door welke partij dan ook. Het valt mij op dat met name discount BHV-opleiders graag hier op afgeven.  Ze doen het af als ‘onzin‘, ‘voegt niets toe‘ en ‘maakt de opleiding onnodig duur‘. Ik zie in dergelijke offertes dat een certificering geen toegevoegde waarde heeft. Of dat ze ‘het pasje’ als  een optie aanbieden. Sommigen zijn zelfs zo creatief dat ze de meerprijs hiervan zelfs enkele tientjes per stuk maken. Terwijl ze die voor slecht een paar euro kunnen inkopen.

Gecertificeerd BHV’er: met een certificaat

Een zin als “je sluit de BHV-opleiding af met een certificaat“, zegt precies dát wat er staat. Je krijgt aan het einde van de opleiding een papier waar het woord “certificaat” op staat. Misschien wel aangevuld met jouw naam, geboortedatum, een handtekening van een instructeur en een goudkleurige sticker. Iedereen die in een programma als Word een stukje tekst kan typen en een printer met papier heeft, kan certificaten uitgeven. Het heeft alleen niet méér waarde dan het papier waarop het gedrukt is. Eigenlijk valt dit  in de categorie veterstrik-/pietendiploma. Er bestaat niet zo iets als een officieel erkend diploma tot BHV’er, zoals het diploma van je middelbare school en MBO/HBO/WO-diploma dat wél zijn.

Bijna is niet helemaal

Iets anders dat ik steeds vaker is dat BHV-opleiders adverteren met teksten zoals “conform/volgens de richtlijnen van het NIBHV” of “NIBHV-gelijkwaardig“. Als je niet beter zou weten, zou je kunnen denken dat je daarmee een opleiding afneemt NIBHV-gecertificeerd is. Maar in een heel aantal gevallen is niets minder waar. Een dergelijke opleiding houdt dus blijkbaar wel de richtlijnen van de certificerende partij aan. Dat wil echter niet zeggen dat die opleidingen gecertificeerd zijn door diezelfde organisatie.

Verschil tussen NIBHV-opleider en NIBHV-instructeur

De kreet “wij hebben gecertificeerde NIBHV-instructeurs” is nog een mooi voorbeeld van marketing.  Dit zegt namelijk helemaal niets over of je nu wel of geen gecertificeerde opleiding inkoopt. Alleen dat degene die voor de groep staat, zijn opleiding bij het NIBHV heeft gedaan. Een opleider/opleidingsinstituut die NIBHV gecertificeerd c.q. keurmerkhouder is, heeft zich te houden aan een uitgebreider reglement. Eén van die regels is dat NIBHV-opleidingsinstituten met een keurmerk alleen NIBHV-gecertificeerde instructeurs voor de klas mogen zetten. Wél is het zo dat je als zelfstandig NIBHV-instructeur niet per se les moet geven bij een Keurmerk-houder. Je mag dat ook doen bij niet-keurmerkhouders of jouw eigen certificaten uitgeven. Je hebt dan dus meer vrijheid hierin.

Wanneer is een BHV-opleiding NIBHV-gecertificeerd?

Het korte antwoord hierop dat de opleiding is aangemeld bij het NIBHV. Het lange antwoord is dat de opleiding is geregistreerd bij het NIBHV. Dat houdt in dat een NIBHV-opgeleide instructeur op een locatie over de onderwerpen en te gebruiken middelen die deze instantie heeft opgesteld in de vorm van een examenreglement.

Hoe weet je zeker dat een NIBHV-opleiding inkoopt?

Allereerst, door je opleiding te volgen bij een NIBHV-keurmerkhoudend opleidingsinstituut. Op de website van het NIBHV kun je onder het tabblad “opleiders” op een kaart zoeken naar een bedrijf bij jou in de buurt. Op deze kaart vind je overigens niet terug waar je NIBHV-gecertificeerde instructeurs kunt vinden. Ook zij kunnen jou de mogelijkheid bieden om de opleiding af te ronden met een NIBHV-certificaat.

In beide gevallen kun je een NIBHV-opleiding herkennen aan dat je voorafgaand aan de les de theorie beschikbaar hebt gekregen. Dat kan door middel van een lesboek of toegang tot de e-learningomgeving. Daarnaast is het mogelijk dat de les wordt bezocht door een kwaliteitscontroleur van het NIBHV. Dat is zelfstandige (zzp’er) die de opleiding op een aantal punten controleert. Tijdens zo’n controle wordt er niet gelet op de cursist of instructeur, maar over de inhoud zelf. Welke onderwerpen worden er behandeld? Is het vereiste materiaal hiervoor beschikbaar? En wordt iedere cursist getoetst.

Ik hoop dat je nu weet wat je kunt verwachten als je vraagt om een gecertificeerd BHV’er!

Aanvullend

n.b. in bovenstaand artikel komt de naam NIBHV veelvuldig voor. Wellicht ontstaat hierdoor bij jou de indruk dat ik ben betaald door het NIBHV om dit artikel te schrijven. Dat is niet het geval. Ik wil je enkel informeren over de trucjes die gebruikt worden zodat je bewust een keuze kunt maken. In het artikel ‘waarom zou je kiezen voor een gecertificeerde BHV-opleiding‘, leg ik uit wat de meerwaarde een dergelijke opleiding voor jou(w organisatie) kan zijn. De keuze voor wel of niet certificeren, is van een aantal zaken afhankelijk en kan ook heel persoonlijk zijn. Aangezien er het meest geadverteerd wordt met een NIBHV-certificering en ik hier ook de meeste vragen over krijg, heb ik hier het NIBHV als voorbeeld genomen. Bij andere certificeringen zullen zeker een groot aantal overeenkomsten te vinden zijn.