Of je nu bij een bedrijf werkt met twee, twintig, tweehonderd of tweeduizend collega’s; er komt een moment om te beginnen met BHV. Natuurlijk zou het in de ideale wereld zo zijn dat je van begin af aan een goed geoliede BHV-organisatie hebt draaien. De realiteit blijkt toch iedere keer weer anders te zijn. Vaak niet eens vanuit onwil, maar door het constant (opnieuw) stellen van prioriteiten. Daar zou bedrijfshulpverlening ook onderdeel van moeten uitmaken, ware het niet dat vanuit bedrijfseconomisch perspectief het primaire proces altijd vóór gaat.

Beginnen met BHV door opleiden?

Door de bank genomen zijn er twee manieren om te beginnen met BHV. Ik zie dat veruit de meeste organisaties een start maken door een groep medewerkers naar een basisopleiding bedrijfshulpverlening te sturen. Een groot deel van deze bedrijven denken dan vaak ook dat ze op deze manier de BHV hebben georganiseerd. Niets is minder waar, daar zul je echt méér voor moeten doen. Maar de eerste stap is gezet en dat is ook al veel waard. En erváren dat een basisopleiding pas het begin is en niet het eindstation, kan juist ook heel veel waardevolle inzichten geven. Zo ontstaat er naar mijn idee eerder een veiligheidsbewustzijn.

Beginnen bij de risico’s?

Een kleinere groep bedrijven wil beginnen met BHV door eerst de aanwezige risico’s te inventariseren. Dit doe je door een risico-inventarisatie en – evaluatie op te stellen of door dit te laten doen. Op basis van de verkregen informatie, kan bij een (incompany) basisopleiding concreter ingespeeld worden op de bedrijfsspecifieke omstandigheden. Mijn ervaring is dat deze aanpak eerder als een ‘ver van mijn bed-show’ wordt ervaren.

BHV als continue proces

Er kunnen tal van argumenten zijn waarom je voor de ene of andere aanpak kiest. Ik vind het belangrijker dát je er mee begint. En hoe vind ik minder spannend. Uiteindelijk is BHV een proces, een continue proces om precies te zijn. Het is nooit af, wel tijdelijk goed genoeg. De bedrijfshulpverlening binnen welke organisatie dan ook zal een ’10’zijn. Ik vind het belangrijker dat het een steeds terugkerende 7,5  is. Voorkom dat een incident de aanleiding is om te beginnen met BHV. Want dan ben je te laat.