In zorgcentrum ‘De Geinsche Hof’ in Nieuwegein ontstaat op 27 juni 2011 een zeer grote brand. Het complex met 138 bewoners wordt ontruimd. De zelfredzaamheid van deze mensen is erg beperkt. Tweeënvijftig van hen worden voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht na het inademen van rook. Er zijn geen overledenen te betreuren.

Oorzaak van de brand

Aangenomen wordt dat de brand is ontstaan als gevolg van dakdekkerswerkzaamheden. De brand veroorzaakt hevige rookontwikkeling op het dak, welke wordt aangezogen door de luchtbehandelingsinstallatie op het dak. Hierdoor wordt (relatief koele) rook gelijktijdig verschillende brandcompartimenten ingeblazen. De rook verspreidt zich op deze manier anders dan bij een reguliere brand.

Kwetsbaarheid van de doelgroep

Zoals bij Rivierduinen ook het geval, wordt met dit incident de kwetsbaarheid van de groep cliënten benadrukt. Deze omstandigheden hebben invloed op de keuze over bedrijfshulpverlening, brandveiligheidsmaatregelen en het accepteren van risico’s. Die gelden niet alleen op operationeel niveau, maar ook op bestuurlijk niveau.

Wat ging er goed

  • Op hoofdlijnen heeft de BHV organisatie van De Geinsche Hof goed gefunctioneerd.
  • De bijdrage van niet-hulpverleners (w.o. buren, omstanders en bouwvakkers) is essentieel geweest voor de snelle ontruiming van het gebouw.
  • De (relatief) gunstige omstandigheden zoals het tijdstip, de aanwezigheid van veel personen en de weersomstandigheden, zorgen voor een succesvolle ontruiming.
  • In verband met de renovatiewerkzaamheden waren er extra maatregelen getroffen.

Wat kon beter

  • De belangrijkste aanbeveling die werd uitgebracht richtte zich op de samenwerking tussen de zorginstelling en de overheid. Door elkaar (on)mogelijkheden en verwachtingen te leren kennen, kunnen beiden elkaar versterken in de mogelijkheden voor opvang, registratie, communicatie en nazorg.
  • De onbekendheid met de indeling van het gebouw een extra handicap, zeker in combinatie met de hevige rookontwikkeling.
  • Er had eerder opgeschaald kunnen worden naar een zeer grote brand.

De brand in beeld

Eind november 2014 zond de NPO het programma Zwaailicht uit over de brand bij De Geinsche Hof.

Bronnen

Credits