Vroeger gebruikte je de telefoon alleen om te bellen. Met de komst van de mobiele telefoon had je ook altijd je contactlijst bij je. En als je héél hip was, had je zelfs je eigen kleine amusementshal in je zak zitten. Wie heeft er geen snake gespeeld? Maar pas sinds toen de smartphone zijn intrede deed, is de zinssnede ‘laat mij uw telefoon zien en ik vertel u wie u bent’ pas écht van toepassing. De smartphone is onderdeel van het leven geworden. We kunnen én willen niet meer zonder. Als we deze ontwikkeling doortrekken naar BHV, zitten we nog te veel in het bakelietentelefoontijdperk. Hoe kunnen we BHV, the smart(phone) way benaderen? Door het gebruik van technologie en innovatie bij BHV!

Gebruik technologie en innovatie bij BHV

We zouden BHV, net zoals we dat hebben gedaan met de mobiele telefoon, moeten adopteren en integreren in ons leven. Bedrijfshulpverlening moet niet alleen voor een kleine groep mensen beschikbaar zijn die het geluk hebben dat hun werkgever de taak van een veilige werkomgeving serieus neemt. Ik vind dat dit een recht van iedere medewerker is. Op papier is dat tot op zekere hoogte al zo maar in de praktijk blijkt vaak het tegendeel.

Maak BHV weer woestaantrekkelijk

We moeten af van het zeurderige, grijze wollensokken en blusbakken gehalte. Waarom gebruiken we de beschikbare technologie niet beter? Eigenlijk moeten we BHV zien als een verzameling apps. Je gebruikt alleen de apps die passen bij jouw wensen als het gaat om veiligheid op het werk. Zo kan iedereen zelf de perfecte interne noodorganisatie samenstellen. Daarmee kunnen we BHV weer woest aantrekkelijk maken ook voor de jongere generatie! Er zijn talloze oplossingen te bedenken. Het blussen op een koude parkeerplaats met een brandbak is achterhaald. Je kunt tegenwoordig brand blussen zonder vuur. Het schuim, co2 of poeder is vervangen door een laserstraal. Dit heeft als bijkomend voordeel dat je daadwerkelijk IN het pand kunt oefenen. Je brengt daardoor de BHV dichter bij de mensen, de gebruiker.

Swipend door je plattegronden

En wat als we de papieren plattegronden vervangen door 3D hologram exemplaren? Waarbij je al swipend in de ruimte je de situatie van verschillende kanten kunt bekijken? Je kunt nu al heel eenvoudig in vijf minuten, met 4 stukjes hardplastic je eigen 3D hologramprojector maken voor op je telefoon! Door meer gebruik te maken van gamification met bijvoorbeeld een virtual reality bril zou je vaker kunnen oefenen zonder het primaire proces te verstoren. De markt lijkt de grote groep BHV’ers nog niet serieus te nemen gezien de beperkte beschikbaarheid van toepassingen die specifiek gericht zijn op het vergroten en bedrijfsveiligheid door niet-professionals.

BHV steeds juridischer

Het (niet) regelen van de veiligheid wordt steeds meer een juridisch aangelegenheid. De inzet van nieuwe technologie zal ook vragen  om een nieuwe benadering vanuit de verzekeraars. Zij stellen steeds meer eisen en zullen pas tot uitkeren overgaan als voldaan is aan de polisvoorwaarden. Hoe kijken deze partijen aan tegen deze nieuwe ontwikkelingen? Zien zij dit als een manier om mensen BHV vaardig te maken? Hier zal achteraf het bewijs voor geleverd worden. We leven in een tijd waar zo ontzettend veel mogelijk is. Ik werp een ieder de handschoen toe om BHV weer gaaf en sexy te maken!

 

deze column is verschenen in het vakblad ‘Veiligheid’ , uitgegeven door het NIBHV, editie 2015, nummer 4.