Raak je betrokken bij een ongeval op het werk en moet je worden opgenomen in het ziekenhuis, houd je er blijvend letsel aan over of kom je te overlijden, dan zal je werkgever dit moeten melden bij de Inspectie SWZ. De inspectie heeft een ongevalsanalyse over de jaren 2011-2014 uitgevoerd en is tot een aantal conclusies gekomen die ik je niet wil onthouden. Een van de opvallende resultaten is dat is gebleken dat de meeste van de jaarlijks 2.000 arbeidsongevallen tussen 09.00 en 11.00 uur en tussen 15.00 en 16.00 uur plaatsvinden. Of zoals ik het interpreteer: BHV tijdens kantoortijd is niet alleen verplicht maar dus ook enorm handig!

Meer ongevallen tegen het einde van het jaar

Ook kwam uit deze analyse naar voren dat een piek in het aantal arbeidsongevallen te zien is in de maanden september, oktober en november. Daarnaast is het ook opvallend te noemen dat jongeren tussen de 15 en 24 jaar oud en uitzendkrachten relatief gezien vaker te maken met een ernstig ongeval op het werk.

Arbeidsongevallen in cijfers

Het aantal arbeidsongevallen is stabiel gebleven, zo’n 2.000 per jaar. Werken in de industrie lijkt de meeste risico op een ongeval met zich mee te brengen. In deze sector werken circa 740.000 mensen waardoor het gemiddelde uitkomt op 81 ongevallen per 100.000 banen. Voor hen die werken in de afvalsector en de bouw vinden ook relatief veel ongevallen plaats, namelijk (respectievelijk) 168 en 142 per 100.000 banen.

Per sector andere ‘ongelukkige dagen’

Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat de meeste slachtoffers in de horeca, in het weekend vallen. Op zich niet zo gek, aangezien dan veel andere mensen van de horecagelegenheden gebruik maken en er dus ook meer personeel is. Voor hen die werkzaam zijn in de cultuur, sport en recreatie, is woensdag de dag waarop de meeste ongevallen plaatsvinden. Of dit te maken heeft met de vrije middag voor veel kinderen, durf ik niet te zeggen. Voor hen die werken in de landbouw, bosbouw en visserij, moeten extra alert zijn op maandag en dinsdag.

2013 meest dodelijke jaar

In de onderzoeksperiode 2011 tot 2014 bleek 2013 het hoogst aantal dodelijke slachtoffers te kennen, namelijk 74. In de andere jaren ligt dit rond de 60. Een verklaring hiervoor is niet gevonden.

Het hoogste risico op ongevallen wordt veroorzaakt door:

  1. valgevaar
  2. contact met bewegend object
  3. contact met bewegende delen van een machine
  4. aanrijdgevaar

BHV tijdens kantoortijden

Natuurlijk moet je de BHV ten alle tijden geregeld hebben. Maar gezien de resultaten lijkt dit weer eens duidelijk te maken dat de BHV tijdens kantoortijden écht toegevoegde waarde heeft.


Bronnen

  • Onderzoek bevestigt arbeidsongevallen meestal tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur