Jaarlijks gebeuren er helaas tal van incidenten. Een aantal daarvan loopt uit op een drama. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) kan onderzoek doen naar de oorzaken en gevolgen van rampen, grote ongevallen of andersoortige incidenten. De resultaten hiervan worden onder andere gepubliceerd op Youtube. Een aantal filmpjes kunnen ter illustratie gebruikt worden tijdens een opleidings- of herhalingsdag. De hieronder genoemde filmpjes hebben allen een link met de BHV en de organisatie er van.

Brand cellencomplex Schiphol-Oost, nacht van 26 op 27 oktober 2005

In de nacht van 26 op 27 oktober 2005 kostte een brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost aan 11 gedetineerde illegalen het leven.  Daarnaast raakten er ook vijftien mensen gewond, waaronder enkele bewaarders. Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat de bedrijfshulpverleningsorganisatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen beter doordacht, voorbereid en getraind had moeten zijn, inclusief de samenwerking en afstemming met de brandweer. Daarnaast voldeden twee vleugels in het cellencomplex niet aan het Bouwbesluit. Ook had de Haarlemmermeer haar verantwoordelijkheid als vergunningverlener, toezichthouder en handhaver meer inhoud moeten geven.

GGZ instelling Rivierduinen, Oegstgeest, 12 maart 2011

Tijdens een brand op de locatie Oegstgeest van psychiatrische instelling Rivierduinen zijn drie cliënten zijn overleden en drie cliënten (ernstig) gewond zijn geraakt. Opmerkelijk was dat de OVV concludeerde dat de BHV voldeed aan de wet- en regelgeving. Dit was voor velen het bewijs dat voldoen aan de wet geen garanties geeft. Zo had Rivierduinen de maatregelen voor het voorkomen van brand niet afgestemd op de zelfredzaamheid van de cliënten.

Chemie-Pack te Moerdijk, 5 januari 2011

Bij het bedrijf Chemie-Pack ontstond op 5 januari 2011 brand. Hierbij waren grote hoeveelheden chemische stoffen betrokken en er ontstond een zeer grote rookwolk die over Dordrecht en omstreken trok en op grotere hoogte over een groot deel van Nederland. De Onderzoeksraad kwam tot de conclusie dat de oorzaak van de brand lag bij een medewerker die met een gasbrander een pomp probeerde te ontdooien in de buurt van brandbare stoffen.

Welke onderzoeken over BHV ken jij die in dit artikel niet genoemd zijn?