Nee, echt waar, je hoeft niet meer te weten wat je moet doen als de sirene gaat. Atlhans, vanaf 2018. Dan worden de sirenes, ook bekend als de WAS masten (WAS: waarschuwings- en alarmeringssysteem) vervangen door andere alarmeringsmogelijkheden zoals NL-alert, crisis.nl, calamiteitenzender, sociale media en de eigen middelen van de veiligheidsregio. Dan zullen de 4.238 masten op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur stil blijven.

UPDATE 03-11-2016 Het ontmantelen van de WAS masten wordt tot 2020 uitgesteld

Sirene was nog niet zo oud

Hoewel al sinds de jaren vijftig de Bescherming bevolking (BB) zorgde voor een landelijk waarschuwingssirenenetwerk, is het huidige systeem met het bekende luchtalarm pas sinds 1998 in gebruik. Omdat eind 2017 het onderhoudscontract afloopt, de kosten per mast zo’n  € 60.000 en er jaarlijks € 4 miljoen nodig voor onderhoud, is er voor gekozen om over te gaan op de andere alarmeringsmiddelen.

Veilig met je smartphone

In eerste instantie wordt de sirene vervangen door de digitale variant, NL-alert. Deze alarmeringsmethode maakt gebruik van de cell-broadcast techniek waardoor dit systeem geen last heeft van een overbelast telefoonnetwerk. De informatie zal worden verstuurd via een  apart kanaal en is niet afhankelijk van het aantal ontvangers. Toch zullen mensen die dicht bij de grens wonen mogelijk hier problemen mee ondervinden. Hun telefoon kan ongewild (en dus soms ook ongewenst!) verbinding maken met een zendmast van een Belgische of Duitse telefoonaanbieder (roaming) waardoor zij wellicht niet geïnformeerd worden. Mensen die om welke reden dan ook geen mobiele telefoon willen of hebben, staan dus eigenlijk 1-0 achter om geïnformeerd te worden. De overheid lijkt er vanuit te gaan dat zij door andere mensen in omgeving geïnformeerd worden. Ik heb geen idee om hoeveel mensen dit gaat en denk ook wel dat dit los loopt. Maar aan de andere kant zijn er genoeg mensen die vanwege slechte financiële omstandigheden wellicht gedwongen worden om hun mobiele telefoon, of eigenlijk mobiele telefoonabonnement op te zeggen.

Veiligheid is een financiële keuze

Hoe veilig wil je het hebben? Dat is mede afhankelijk van de financiele middelen die er voor beschikbaar zijn. Maar geen voordeel zonder nadeel. Ook NL-alert geen wondermiddel maar een hulpmiddel. Tijdens de brand bij Chemiepack in Moerdijk was de website www.crisis.nl langdurig niet bereikbaar omdat veel mensen de site probeerden te benaderen. Veiligheid is een financiële keuze, niet alleen voor bedrijven maar ook voor de overheid.

De praktijk zal moeten uitwijzen of dit een wijs besluit is geweest.

Meer informatie: