Zoek je in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op ‘BHV’, dan krijg je meer dan 1500 resultaten. Daar zitten een aantal bedrijfshuisvestigingsbedrijven tussen evenals een leverancier van expo-tenten. Op een paar uitzonderingen na, zijn er dus heel veel bedrijven die *iets*  met bedrijfshulpverlening doen. Het bieden van opleidingen, materialen of advies en consultancy. Ik spreek heel regelmatig BHV ondernemers. Uit die gesprekken zie ik een aantal trends binnen bedrijfshulpverlening die ik graag met je wil delen.

BHV bedrijven willen steeds meer de klant ontzorgen

Ik zou willen dat er een ander woord voor was. Maar veel BHV ondernemers ontzorgen hun klanten. Ze bieden méér dan het aanbieden van een basisopleiding en herhaling tot bedrijfshulpverlener. Bijvoorbeeld het onderhoud van de BHV materialen zoals evacuatiestoelen, AED’s en verbandkoffers. Menig facility manager zal bekend zijn met termen zoals total facility management, regievoering, on demand management, integrale aanpak en totaal leverancier. Vaak met als argument dat ze minder tijd kwijt willen zijn aan het inkoop en beheer van de verschillende contracten. De BHV bedrijven die hun klanten een risico-inventarisatie – en evaluatie aanbieden, zien dit doorgaans als vertrekpunt op ook andere producten en diensten aan te bieden. Ook gaan steeds meer bedrijven hun producten en diensten op basis van lease aanbieden. Voor een laag vast bedrag per maand is de veiligheid in de breedste zin georganiseerd.

Overstap van klassikaal naar e-learning (en terug)

De komst van e-learning zorgde er voor dat met name organisaties in de zorg en het onderwerp massaal overstapten naar e-learning. Het kostenaspect werd (en wordt) voor de opdrachtgever/inkoper/klant doorgaans als voornaamste reden gezien om hier voor te kiezen. Om dit argument te ondersteunen wordt vaak ook gewezen naar de lagere verletkosten.

In eigen tijd voor employability

Daarnaast hoor ik steeds meer cursisten dat ze de opleiding tot bedrijfshulpverlener niet  (volledig) vergoed krijgen en/of dat ze de cursus in hun eigen tijd moeten doen. Een term die ik daarbij vaak over de tafel hoor gaan is “employable blijven”. Of te wel: hoe zorgt een medewerker ervoor dat hij of zij aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt in het algemeen en hun werkgever in het bijzonder.

Gevolg hiervan is dat medewerkers een opleiding willen volgen (omdat ze hun baan willen behouden) in plaats van dat ze aanwezig zijn omdat hun werkgever dat zegt. Daarnaast zien ze zelf ook kritischer op de kosten omdat het nu uit hun eigen zak komt. Bedrijfshulpverlening via e-learning kan hen hierbij helpen omdat ze de theorie in hun eigen tijd en dus soms ook voor eigen rekening kunnen volgen, maar wel op een plaats die hen uitkomt.

Terug naar de klas

Anderzijds zie ik organisaties die (voor de kostenbesparing) waren overgestapt op e-learning daar deels ook weer van terugkomen. Redenen hiervoor verschillen erg: van bedrijfshulpverleners die zich niet zeker genoeg voelen om daadwerkelijk te kunnen handelen en werkgevers daarom toch weer de voorkeur geven aan een klassikale opleiding. Maar ook instructeurs die aangeven dat ze te vaak meer dan de beschikbare tijd nodig hebben om de vaardigheden van de individuele cursisten op een acceptabel niveau te krijgen om ze competent te kunnen verklaren.

Niet zo zeer innovatief als wel een andere toepassing

De markt van de bedrijfshulpverlening is erg traditioneel. Opleiders die roepen dat ze innovatief zijn, bedoelen vaak dat ze een andere toepassing hebben gevonden voor iets dat al bestond binnen een andere branche. Al in de jaren 70 was er een voorloper van het online platform, alleen heette dat toen bulletin board system. Ook toen al kon je gebruik maken van bepaalde diensten zoals het up- en downloaden van gegevens, nieuwsberichten lezen en contact onderhouden met andere gebruikers.

Nu wordt het online platform gebruikt zodat cursisten zichzelf kunnen inschrijven, klanten en opdrachtgevers inzicht hebben in de resultaten en opgeleide bedrijfshulpverleners automatisch een e-mail ontvangen voor een herhalingsopleiding in de buurt. Zo’n systeem heeft niet alleen voordelen voor de klanten, grotendeels ook voor de opleiders. Zij besparen op die manier veel tijd op het inschrijven van de cursisten en legt daarmee de verantwoordelijkheid van het aanleveren van juiste gegevens weer terug bij de klant.

BHV apps

Over de verschillende BHV apps of toepassingen van apps voor de bedrijfshulpverlening heb ik het al in eerdere artikelen gehad:

Hipper virtueel realistisch oefenen

Een table top oefening met een plattegrond is ook een vorm van virtual reality, alleen zonder smartphone in een doosje. Nu veel mensen een smartphone hebben met de meest uiteenlopende apps, willen ze het gaafheidsniveau en ‘sexynesslevel’ van zo’n table top oefening ook op die manier doen. Ik hoop dat er binnenkort een app beschikbaar komt die de BHV versie van Pokemon wordt.

BHV wordt een juridische aangelegenheid door claimcultuur

Voor de individuele medewerkers speelt dit nog niet zo maar voor werkgevers gaat het wel steeds meer die kant op: ze worden zich er van bewust dat het regelen van veiligheid en het organiseren van de bedrijfshulpverlening steeds meer een juridische aangelegenheid wordt. Verzekeraars die niet meer uitkeren omdat niet is voldaan aan de polisvoorwaarden. Werkgevers die de kosten van herhalingsexamen doorbelasten aan de medewerker. Gebouweigenaren en verhuurders die zich eindelijk realiseren dat zij ook een belangrijke schakel zijn in de veiligheid van de pandgebruikers. Ik schat in dat dit zal toenemen wanneer er situaties vaker breed uitgemeten zullen worden in de (online) media.

Welke ontwikkelingen en trends binnen bedrijfshulpverlening zie jij?

Laat je reactie achter in de comments!