Stel je de volgende situatie voor: je zit rustig te werken en de collega tegenover je voelt zich ineens niet lekker. Ze heeft een drukkend gevoel op de borst en zakt plots ineen. Weet je wat je kunt doen, wie kan helpen en welk telefoonnummer je moet bellen? En geldt dat ook voor andere calamiteiten zoals een ontruiming en een brand? Dit artikel informeert je hierover zodat jij daarna precies weet wat hoe jij kunt handelen! Want al ben je zelf niet opgeleid tot BHV’ers of EHBO’er, alarmeren in geval van nood kan iedereen!

Wat is BHV?

De BHV-organisatie zorgt voor de eerste opvang tussen aanvang van een calamiteit en het moment dat de professionele hulpdiensten ter plaatse zijn. Dit zijn collega’s die hebben geleerd om een gebouw te ontruimen, eerste hulp te verlenen en een beginnende brand te blussen. Zij kunnen veel sneller bij jouw hulpbehoevende collega zijn dan de politie, ambulance of brandweer. Alarmeer daarom eerst de bedrijfshulpverlening vóórdat je 112 belt!

Alarmeren in geval van nood is de BHV bellen

Veel bedrijven hebben een eigen intern noodnummer. Deze staat vaak vermeld op vaste toestellen en/of op de veiligheidsinstructiekaarten en/of –plattegronden die in het gebouw hangen. Maar het is ook belangrijk om dit telefoonnummer uit je hoofd te weten en toe te voegen aan je contactenlijst in je mobiele telefoon.

Wat kun JIJ doen bij een ongeval?

Heeft een collega acute hulp nodig, blijf dan bij het slachtoffer zelf. Roep om hulp en laat een collega het interne alarmnummer bellen. Als je zelf belt, zorg dan dat je weet:

  • Waar je je bevindt (ruimte-/kamernummer)
  • Wat er is gebeurd
  • Hoeveel slachtoffers er zijn
  • Welke hulp er nodig is

Merk je een beginnende brand op?

Zie je rook onder een deur of uit een kamer komen? Druk dan direct de dichtstbijzijnde handbrandmelder in. In de meeste gevallen wordt de interne alarmtelefoon beheerd door de receptie. Ook is dit de meest logische plaats voor het ophangen van een (neven)bedieningspaneel van het brandmeldcentrale. Doordat je de rode handbrandmelder indrukt, wordt de aan de brandmeldcentrale gekoppelde ontruimingsalarminstallatie geactiveerd. De slow-whoop (sirene) gaat af: het signaal om het gebouw zo spoedig mogelijk te verlaten via de dichtstbijzijnde vluchtwegen en nooddeuren.

Het gebouw ontruimen

De slow-whoop kan een reden zijn om het gebouw te verlaten. Ook het mondelinge verzoek van een BHV’er kan aan aanleiding zijn. Sluit ramen, deuren en kasten en schakel apparatuur uit. Waarschuw je collega’s in de omgeving help eventueel bezoek de dichtstbijzijnde weg naar buiten te vinden. Ga naar de verzamelplaats en geef aan de BHV’er ter plaatse door of iemand ontbreekt. Je verlaat de verzamelplaats niet zonder dat je hier instructie hebt gekregen. Dit om te voorkomen dat de hulpdiensten tijd verspillen om jouw in het gebouw te zoeken.

Jouw rol in veiligheid

Jij hebt een heel grote rol in de veiligheid van jezelf en die van jouw collega’s.

  • Ken het interne noodnummer uit je hoofd, weet hoe je kunt alarmeren in geval van nood!
  • Geef bij een melding naar het nummer zo duidelijk mogelijk informatie
  • Houd vluchtwegen en blusmiddelen vrij

Vragen over bedrijfshulpverlening?

Blijf niet langer lopen met vragen en neem contact op met het hoofd BHV van jouw locatie!