Doorgaans zijn juli en augustus de warmste maanden van het jaar. Het mooie weer trekt veel mensen naar buiten. Hierdoor neemt de kans dat we worden gestoken door een insect toe. Voor veel mensen is dit vervelend en pijnlijk. Voor 1 tot 5% van de mensen een reden om zo snel mogelijk professionele hulp in te roepen. Zij reageren namelijk zó heftig op een steek van een bij of een wesp en kunnen als gevolg van anafylactische shock zelfs in coma raken. Ben jij als BHV’er voorbereid om hier adequaat op te reageren?

De symptomen van een anafylactische shock

Eén van de symptomen van een anafylactische shock is het opzwellen van lippen en ogen. En soms ook de hals, al is dat niet altijd zichtbaar. Zwellingen treden binnen 15 tot 30 minuten op. Het slachtoffer praat moeilijker, klinkt hees en de ademhaling kan belemmerd worden. Andere symptomen van een allergische reactie zijn:

 • verminderd bewustzijn
 • spierkrampen
 • bewegingsonrust
 • verwardheid.
 • overgeven.

De klachten kunnen in het begin erg lijken op een paniekaanval of hyperventilatie.

Wat kun je als BHV’er doen?

Mensen die bekend zijn met hun allergie zullen uit voorzorg een adrenalinepen bij zich dragen. De adrenaline voorkomt dat ze in shock raken. Echter, een BHV’er mag onder geen beding  medicatie toedienen aan iemand met een allergisch reactie. Dat mag alleen het slachtoffer zelf doen of medisch opgeleid personeel. Wat kun je wél doen?

 • Steekt de angel nog in de huid, dan moet deze zo snel mogelijk worden verwijderd. Dit kan het beste met een pincet, een naald of door te schrapen met de vingernagel. Zo voorkom  je dat het gifzakje wordt leeg geduwd.
 • Koel daarna de plek van de steek met ijs of een vochtige doek.
 • Laat het slachtoffer zoveel mogelijk liggen in de positie waarin  je hem of haar hebt aangetroffen.
 • Zorg ervoor dat het slachtoffer niet onderkoeld raakt door gebruik te maken van een alu-deken.
 • Bel 112 als het slachtoffer bewusteloos of in coma raakt.
 • Zorg er dan voor dat hij zo comfortabel mogelijk ligt.
 • Blijf bij hem/haar totdat  de  hulpdiensten er zijn.

Daarmee doe je het best mogelijke.

Extra aandacht

Als jij en/of je collega veel buiten werken, dan heb je te maken met een verhoogde kans op een insectenbeet en dus een allergische reactie. Dan is het de moeite waard  om tijdens de BHV-opleiding extra aandacht te besteden aan allergische reacties. Maar ook als je in een andere omgeving werkt, kan het zeker zinvol zijn om collega’s tijdens een werkoverleg te vragen om – op basis van vrijwilligheid – allergieën waar men heftig op reageert aan de BHV te melden. Dan kan een ieder hier extra alert op zijn.

Is jouw BHV-koffer voorbereid op een dergelijke situatie? Of is het misschien nodig om aanvullende materialen te bestellen?