Wil je BHV oefenen en ben je op zoek naar scenario’s voor een groep gevorderde bedrijfshulpverleners? Hier vind je er een vijftal. Niet alleen met een scenariobeschrijving, maar ook met scenariospecifieke aandachtspunten die de observator mee kan nemen in de evaluatie.

Verdacht voorwerp

scenario

Het is maandagochtend en de post van het weekend wordt uitgesorteerd. In één van de postzakken zit een doosje dat raar ruikt en/of een tikkend geluid geeft en/of draadjes uitsteken.

aandachtspunten:
 • Wordt de procedure bombrief/poederbrief gevolgd?
 • Is een eventuele afzender bekend?
 • Wordt de directe omgeving ontruimd?
 • Is er al eerder een bedreiging binnengekomen bij uw bedrijf?
 • Wordt overgegaan tot totaal ontruiming?

Bewusteloze schoonmaker

scenario

In de koffiecorner wordt de schoonmaker bewusteloos gevonden met op de grond naast hem, twee omgevallen flessen schoonmaakmiddel.

aandachtspunten
 • Is bekend om welke schoonmaakmiddelen het gaat?
 • Zijn er veiligheidsinformatiebladen van de schoonmaakmiddelen voor de BHV direct beschikbaar?
 • Hebben al meer medewerkers in de omgeving last van ademhalingsmoeilijkheden?
 • Kan de ruimte direct voldoende geventileerd worden?
 • Is het verantwoord dat de BHV een z.g. grijpredding doet?
 • Wordt de directe omgeving ontruimd zodat er niet meer slachtoffers vallen?
 • Gaat er iemand mee naar het ziekenhuis?
 • Wordt de familie of het bedrijf van de betrokken schoonmaker geïnformeerd?

Gaslucht

scenario

De BHV is opgeroepen nadat vier collega’s het interne noodnummer hebben gebeld met de melding dat op de afdeling een sterke gaslucht te ruiken is?

aandachtspunten
 • Is bekend waar de sleutel van de gaskast aanwezig is?
 • Kan getraceerd worden wat de oorzaak van de gaslucht is?
 • Wordt de (hoofd)afsluiter van het gas direct dichtgezet?
 • Kan de ruimte direct voldoende geventileerd worden?
 • Wordt open vuur, omzetten schakelaars e.d. voorkomen?
 • Beschikt de BHV over een explosiemeter en is de werking ervan voldoende bekend?
 • Wordt geen gebruik gemaakt van de portofoons in het bedreigde gebied, tenzij deze explosieveilig zijn?

Stroomuitval

scenario

De stroom in het pand/omgeving is uitgevallen waardoor het nu erg donker is in het pand. 

aandachtspunten
 • Is er noodverlichting aanwezig en werkt deze naar behoren (decentraal max. 2 uur)?
 • Is er voldoende materiaal aanwezig zoals zaklampen?
 • Is er een procedure/actieschema “stroomuitval” en wordt deze gehanteerd?
 • Is er een indicatie van de tijdsduur van de stroomuitval te achterhalen?
 • Is het noodnummer van het energiebedrijf voorhanden?
 • Zijn er processen binnen het bedrijf die gecheckt moeten worden tijdens en na de stroomuitval?
 • Worden nooddeuren automatisch geopend bij een stroomuitval en moeten deze tijdens de stroomuitval bewaakt worden?
 • Wordt een informatiepunt ingericht (bijvoorbeeld website) voor de medewerkers  over het verloop van de stroomstoring.

Uitgang geblokkeerd

scenario

Door een onhandige actie van een chauffeur van een transportdienst is de vrachtwagen de hoofdingang binnengereden waardoor de hoofdingang geheel is ontzet en niet meer bruikbaar is. Bezoekers en medewerkers kunnen alleen via de achteringang het gebouw in of uit en ingeval van nood de nooduitgangen gebruiken.

aandachtspunten

 •  Wordt de afdeling bouwtoezicht van de gemeente gealarmeerd i.v.m. instortingsgevaar?
 • Wordt de BHV ingezet voor begeleiding bezoekers naar de receptie?
 • Wordt de toegangscontrole verplaatst of handmatig bijgehouden?
 • Worden de aanwezige medewerkers geïnformeerd over het niet kunnen gebruiken van de hoofdingang?

Heb jij aanvullingen om BHV oefenen makkelijk en betaalbaar te maken of houden?

Succes!