BHV’ers zijn net klanten. Het kost vaak veel tijd (en geld) om ze binnen te halen, en binnenhouden kost vaak veel minder energie. BHV opleidingskosten kunnen daardoor nog wel eens een tegenvaller voor de directie zijn. Zorg er dus voor dat je het BHV team geïnteresseerd blijft door hen te informeren over lopende zaken. Betrek ze bij projecten waarbij hun toegevoegde waar kan blijken. En luister ook naar hun ideeën om problemen op te lossen. Juist nu bedrijven willen besparen op kosten en dat meer dan eens ook ten koste gaat van de BHV! Enkele tips hoe jij (van) de BHV’ers kan houden en hierdoor de opleidingskosten kan beperken.

Verbanden aanleggen oefenen

Verbandmateriaal dat over de datum is kun je weggooien of gebruiken als oefenmateriaal. Door een uur te plannen, eventueel in combinatie met een lunch of avondeten, kun je de groep BHV’ers bij elkaar krijgen om te oefenen in het aanleggen van verbanden. Door gebruik te maken van de boeken van het Oranje Kruis, eventueel aangevuld met filmpjes die je op YouTube in grote aantallen kunt vinden, kun je er een leuke bijeenkomst, lunch of werkdiner van maken.

Heb je veel materiaal dat niet meer steriel is over, stel dit dan ter beschikking zodat mensen eventueel thuis kunnen oefenen. Je maakt op deze manier de drempel om de eigen kennis op te frissen een heel stuk lager.

Oefen eens met de evacuatiestoel

Iedereen heeft het druk en er zijn maar weinig mensen die “tijd over” hebben voor een een-, laat staan, meerdaagse BHV herhalingscursus. Door op meerdere momenten per jaar een half uur tot een uur te plannen, kun je toch de kennis en vaardigheden actueel houden.

Oefen bijvoorbeeld eens met een evacuatiestoel. Hier ben je geen uren mee zoet en het gaat er om dat mensen het weer eens gedaan hebben. Door dit op een moment te plannen dat collega’s, niet-BHV’ers, jullie bezig zien, laat je het onderwerp BHV weer even leven binnen de organisatie.

Doe eens een pandrondje

Ga eens met (een klein groepje van) het BHV team een pandrondje maken. Spreek van te voren af wie waar op let, bespreek opmerkelijke situaties en los waar mogelijk direct op. Je kunt hierbij denken aan de toegankelijkheid van de vluchtroutes, doet alle (nood)verlichting het, zijn de BHV-koffers nog recent gecontroleerd, weet een ieder hoe het brandmeldpaneel werkt, waar het logboek te vinden is. Maar ook hoe je de slagboom kunt openen wanneer er een stroomstoring is.

Maak een aparte BHV (e-mail)groep aan

Dit kan zowel via de e-mail, als intranet en/of sociale netwerken zijn. Stuur bijvoorbeeld een keer per week of maand een linkje over een filmpje op Youtube waar een bepaald onderwerp wordt besproken, een nieuwsartikel dat BHV gerelateerd is of algemene informatie van websites zoals bijvoorbeeld www.ehbo.nl, Oranje Kruis of Rode Kruis.