Hoe kun je jouw zelfredzaamheid vergroten door 10 belangrijke dingen te weten? Ja, zo simpel kan het zijn. Je kunt dit artikel ook gebruiken als een soort checklist voor de veiligheidsinstructie aan nieuwe medewerkers. Want helaas krijgen maar weinig nieuwe collega’s te horen wat er van hen verwacht wordt op het moment dat zich een calamiteit voordoet. Ik heb ze voor je op een rij gezet. Het is nu aan jou om deze 10 dingen ook te weten zodat jij jouw collega’s hierover kunt informeren dan wel instrueren!

1. Wat is het interne alarmnummer

Na ‘goedemorgen, fijn dat je er op bent’ en het eerste kopje thee of koffie, zou het alarmnummer mijns inziens het volgende mogen zijn. Net zoals je 112 kent, vind ik dat je moet weten welk nummer je moet bellen indien zich een calamiteit op het werk plaats vindt. Of je wel nu of geen BHV’er bent, dit nummer helpt je om opgeleide collega’s op te roepen om hulp te verlenen.

2. Wie zijn de BHV’ers (op de afdeling, in het bouwdeel of hele organisatie)

Leer je collega’s kennen en weet wie jou kan helpen op het moment dat het nodig is. Uiteraard speelt de grootte van de organisatie hier in zekere mate een rol in. Leer in dat geval minimaal de BHV’ers op eigen etage of werkzone van gezicht kennen. Dat kan het bij een inzet net even wat makkelijker maken.

3. Weet je hoe je snel het gebouw kunt ontvluchten?

Tijdens het kennismakingsrondje kun je net zo gemakkelijk de aanwezige vluchtwegen en nooddeuren bespreken. Je komt er toch langs! Vertel dan ook even of er nog speciale procedures zijn over het wel of mee nemen van persoonlijke eigendommen bij een ontruiming. Dit punt is naar mijn idee echt wel dé manier om zelfredzaamheid vergroten.

4. Weet hoe je moet alarmeren?

Je weet nu welke nummer je moet bellen om te alarmeren, wie van jouw collega’s kan helpen maar het is ook belangrijk dat je weet wat er van jou verwacht wordt. Leg je nieuwe collega uit wat te doen wanneer slow-whoop afgaat. Vertel of er nog speciale aandachtspunten of procedures gelden. Zeker in omgevingen met een beperkte toegang of waar met bepaalde stoffen wordt gewerkt is dit essentieel.

5. Weet je wat de locatie van de verzamelplaats is?

Als je buiten staat, waar is de centrale verzamelplaats? Is deze aangeven met een bord of is dit een markant punt? Als het gebouw groot genoeg is, kan het zijn er gefaseerd ontruimd wordt. Dan zul je wellicht meerdere verzamelplaatsen moeten weten.

6. Weet je waar de EH-middelen zich bevinden?

Je kunt de BHV’ers een grote dienst bewijzen door te weten waar de eerste hulpmiddelen hangen. Dat is niet alleen de EHBO- of BHV-koffer maar ook de AED.

7. Weet je wat een handbrandmelder is en waar je deze kunt vinden?

Ontdek je een brand, dan kun je door het indrukken van een handbrandmelder zorgen dat de hulpdiensten snel ter plaatse komen.

8. Weet je het nut van een aanwezigheid registratie?

Tijdens een ontruiming is er voor BHV tal van zaken om te doen of aan te denken. Help hen en de professionele hulpdiensten door je toegangspas op de juiste wijze te gebruiken. Dat wil zeggen: draag deze altijd zichtbaar bij je en laat collega’s niet meelopen. Zo is eenvoudiger inzichtelijk hoeveel mensen er op welk moment binnen zijn/waren. De collega(‘s) die verantwoordelijk zijn voor de (informatie)beveiliging zullen je trouwens ook dankbaar zijn.

9. Weet je de weg in het pand, kun je gidsen?

Een van de zaken waar ik ALTIJD op hamer: ken je gebouw! Zorg er voor dat je goed bekend met de indeling van het pand en de kamernummering. Zo kun je duidelijker omschrijven waar eventuele hulp gewenst is. Daarnaast kun je de gearriveerde politie, brandweer en ambulance beter begeleiden naar de juiste kamer.

10. Meld onveilige situaties!

Een deur die niet meer sluit. Een slot dat kapot is. Een vluchtweg die geblokkeerd is. Een knipperende noodverlichting. Het lijken misschien onbenullige dingen maar ze kunnen grote gevolgen hebben. Help jezelf en je collega’s door deze onregelmatig te melden (en waar mogelijk direct te verhelpen) bij de facilitaire afdeling en/of het hoofd BHV.

Het is voor je eigen veiligheid, en die van je collega’s!

De zelfredzaamheid vergroten van jezelf en jouw collega’s, hoe doe jij dat? Wat vind jij dat iedere collega zou moeten weten? Laat je reactie hieronder achter!