De deelname van Ellie Lust aan Wie is de Mol heeft gezorgd dat veel mensen haar vanaf dat moment associëren met het woord ‘etherdiscipline‘. Ze heeft meer dan 20 jaar bij de politie gewerkt, onder andere als woordvoerder bij programma’s zoals Opsporing Verzocht. Het gebruik van de portofoon kent voor haar geen geheimen. Maar dat is voor veel BHV’er toch wat anders. Ze gebruiken de portofoon alleen tijdens een oefening of BHV-inzet. Het zenden en ontvangen van heldere berichten via een portofoon is lang niet zo gemakkelijk als dat het lijkt. Weet dat er geen vastomlijnd protocol bestaat. Wel heb ik een aantal tips voor je op een rij zodat je een portofoon protocol kunt opstellen.

Breaky-breaky

Communiceren via een portofoon lijkt eenvoudig maar het tegendeel is waar. Het is lastig om goed naar anderen te luisteren wanneer je zelf wat wilt zeggen. Spreek daarom met je BHV-collega’s een aantal zaken af door een BHV portofoon protocol op te stellen:

  • wacht een seconde voor je iets zegt nadat je de spreeksleutel (de spreekknop) hebt ingedrukt. De portofoon heeft een klein moment nodig om verbinding met het netwerk te maken.
  • geef eerst de naam of team die je aanroept zodat de ander weet dat hij zich kan concentreren op dat wat komen gaat. Zeg bijvoorbeeld “BHV 1 voor de ploegleider” of “ploegleider voor de gids“.
  • vertel kort en bondig aan wie je bent, waar je je bevindt, wat de situatie is en wat je nodig hebt. Sluit je bericht af met “over“.
  • de andere portofoon-dragers kunnen pas reageren als de oproep beëindigd is nadat de coördinator het gesprek heeft beëindigd met het commando “uit”.
  • luister actief mee ook als je niet degene bent die wordt aangesproken.
  • beperk het gebruik van privacygevoelige gegevens zoals namen, geboortedata of telefoonnummers. Let er ook op dat het volume niet op standje 10 staat. Niet-BHV’ers kunnen dergelijke informatie oppikken en daar hun eigen interpretatie aan geven. Daarnaast moet je je realiseren dat oude analoge portofoons in een omtrek van 1,5 km afgeluisterd kunnen worden.
  • bepaal van te voren het kanaal waarop je in geval van een calamiteit van gebruik wilt maken

Gebruik codewoorden

Codewoord Betekenis
Hier Deze uitzending is afkomstig van het station, waarvan de roepnaam onmiddellijk duidelijk is.
Over Dit is het einde van mijn uitzending en ik verwacht antwoord
Uit Dit is het einde van mijn uitzending en ik verwacht geen antwoord (alleen te gebruiken door de coordinator)
Begrepen Ik heb de mededeling begrepen
Correct Mededeling / opmerking is juist
Wacht Wacht tot je weer wordt opgeroepen.
Sluiten Toestemming van de coördinator om het station uit te schakelen of in geval van onderling verkeerd: einde radio verkeer
Alle stations Mededeling voor alle stations op een bepaald kanaal,waarop geen antwoord mag worden gegeven
Herhaal Herhaal het aangegeven gedeelte van uw laatste,uitzending.
Herstel In deze uitzending is een fout gemaakt. Vervolg met het laatste woord dat goed werd uitgesproken
Geef bericht Je kunt je bericht nu doorgeven
Cijfers Hierna volgen cijfers
Spreek langzamer Je spreekt te snel, spreek iets langzamer.

Test 1-2-3

Als je als BHV’er tijdens werktijd een portofoon bij je draagt, dan is het uiteraard zaak dat je er voor zorgt dat je ook daadwerkelijk bereikbaar bent. Test daarom bij het begin van je werkdag of dienst, je portofoon.

Geen speelgoed

Misschien heb je vroeger wel een walkietalkie setje gehad die je gebruikte tijdens een spelletje verstoppertje. En bij menigeen komen de onderdrukte DJ-kwaliteiten naar boven. Het voeren van leuke en/of onzinnige gesprekken is alleen niet waarvoor de portofoons aangeschaft zijn. Houd het dus professioneel, zeker in geval van een calamiteit.

Spellingsalfabet

Letter Internationaal Nederlands NAVO Engels
A Amsterdam Anna/Anton Alfa Alfred
B Baltimore Bernard Bravo Benjamin
C Casablanca Cornelis Charlie Charles
D Danemark Dirk Delta David
E Edison Eduard Echo Edward
F Florida Ferdinand Foxtrot Frederick
G Gallipoli Gerard Golf George
H Havanna Hendrik Hotel Harry
I Italia Isaak/Izaak India Isaac
J Jérusalem Jan Juliett Jack
K Kilogramme Karel Kilo King
L Liverpool Lodewijk Lima London
M Madagaskar Maria/Marie Mike Mary
N New York Nico November Nellie
O Oslo Otto Oscar Oliver
P Paris Pieter Papa Peter
Q Québec Quotiënt Quebec Queen
R Roma Rudolf Romeo Robert
S Santiago Simon Sierra Samuel
T Tripoli Teunis/Theodoor Tango Tommy
U Uppsala Utrecht Uniform Uncle
V Valencia Victor Victor Victor
W Washington Willem Whisky William
X Xantippe Xantippe X-ray X-ray
IJ IJsbrand/IJmuiden
Y Yokohama Ypsilon Yankee Yellow
Z Zürich Zaandam Zulu Zebra

En nu oefenen!

Uiteraard heb ik ook een aantal oefeningen voor je zodat je jouw portofoon protocol kunt testen.

 

Dit artikel kan affiliatelinks bevatten.