Een opleider belde mij omdat hij op zoek was naar een BHV-lesboek in het Pools voor een aantal cursisten. Hij vertelde dat zijn cursisten zich redelijk goed verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands. Maar hij wilde als ondersteuning een Pools lesboek hebben, omdat het lezen van de theorie in de eigen taal hen makkelijker af zou gaan. Daar kan ik helemaal inkomen. Omdat ik zelf geen Pools lesboek ken, stelde ik de vraag in een van de groepen op Facebook. Daar ontstond een heel interessante discussie die mij aan het denken zette. Want in hoeverre kun je een goede bedrijfshulpverlener zijn en veiligheid bieden als je het Nederlands beperkt beheerst?

Hulpverlenen aan anderstalige collega’s

De discussie op Facebook ging precies over die vraag. Want hoe kun je als niet-Nederlandssprekende een goede alarmering maken? Of draai je het om en moeten in bedrijven met veel anderstaligen juist niet-Nederlandssprekenden opgeleid worden om zichzelf en andere (bijvoorbeeld Poolssprekende) collega’s in veiligheid te brengen? Bovendien: gaat het bij BHV niet om hulp verlenen, op welke manier dan ook? Als niet-Nederlandssprekend persoon kun je toch prima een gebouw ontruimen, om maar wat te noemen?

Vakantietaalvaardigheid

Daarbij werd ook de vraag gesteld of een Engelstalig lesboek niet dezelfde problemen geeft voor Nederlanders. Als een Pool moeite heeft met een Engels lesboek, waarom zou dat dan niet gelden voor een Nederlander? Kan die dan wel een goede BHV’er zijn voor niet-Nederlandssprekende collega’s? Weliswaar kunnen veel Nederlanders zich redelijk verstaanbaar maken in het Engels, maar is dat voldoende om anderstaligen in veiligheid te brengen? Daarnaast wordt het niveau van taalbeheersing door experts nog wel eens in twijfel getrokken. En op vakantie een broodje of een biertje bestellen is heel iets anders dan in een stressvolle situatie de juiste bewoordingen vinden.

Moedertaal voor de theorie, voertaal voor de praktijk

Het probleem is dat lesboeken voor de theoretische kant van veiligheid en bedrijfshulpverlening in Nederland alleen in het Nederlands of Engels te krijgen zijn. Om de theorie beter te begrijpen, zou een lesboek in de moedertaal het een stuk eenvoudiger maken. Geef je een boek in het Engels, dan hebben buitenlandse medewerkers twee taalbarriéres te nemen: eerst die van hun eigen taal naar het Engels, en dan weer naar het Nederlands. Daarnaast is het niveau van beheersing van de Engelse taal van veel instructeurs ook niet top. Wat mij betreft is het een goed idee de theorie in meer talen aan te bieden. Het leren zal dan gemakkelijker gaan.

Anders ligt dat bij het praktijkdeel. Dat zou ik zoveel mogelijk in het Nederlands doen. Of in het Engels, als dat de voertaal is. Bij bedrijven waar veel mensen dezelfde moedertaal hebben, kun je hiervan afwijken. Essentieel is wel dat er altijd genoeg mensen zijn die goed kunnen alarmeren en communiceren met de hulpdiensten. Wat dat betreft is taal in bedrijven met meerdere nationaliteiten een risico dat meegenomen zou moeten worden in de RIE. En geef collega’s die het Nederlands nog onvoldoende beheersen altijd een veiligheidsinstructie. Zo vergroot je hun zelfredzaamheid en veiligheid. En kun je extra druk op de BHV voorkomen!