Elke werkgever moet voor iedere medewerker in elke werkomgeving de bedrijfshulpverlening goed geregeld hebben. Maar hoe regel je de bedrijfshulpverlening in de gevangenis ? Voor detineerden is het hun woonruimte, voor medewerkers een werkplek. En dan heb je natuurlijk te maken met de vrijheidsbeperkende maatregelen. Dat vraagt om een andere manier van denken waarbij veiligheid en beveiliging soms lijnrecht tegenover elkaar staan.

Bedrijfshulpverlening in de gevangenis: een totaal andere omgeving met andere risico’s

Een gevangenis is een wereld op zich: een wereld vol tegenstellingen. Als medewerker kom je in aanraking met een mensen die (doorgaans) tegen hun wil langere tijd verblijven en waar ze waar ze nagenoeg geen zeggenschap over hebben. Dit levert stress op waar zowel de gedetineerde als het gevangenispersoneel mee om moeten gaan. Omdat de omstandigheden waar de mensen aan blootgesteld worden zo anders zijn, zijn de situaties waar de BHV mee te maken krijgt ook extremer. Zeker gedetineerden met een geestelijke stoornis zijn onberekenbaar en brengen dus een extra risico voor zichzelf én anderen met zich mee.

Verschillen tussen een BHV’er in een gewone omgeving en een gevangenis

In geval van een brand in een cel, zal de bewaarder niet zo maar de deur open kunnen doen. Daarom is er een speciale blusinstructie voor cellen; er wordt in eerste instantie geblust via het luikje. Een ander groot verschil met BHV in een ‘normale omgeving’, is dat de gidsfunctie van de bedrijfshulpverleners in een gevangenis van groot belang is. De gids heeft de taak om de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plaats van het incident te brengen. Want hoe groot de spoed ook is, eigen veiligheid en dat van anderen heeft de hoogste prioriteit. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat brandblusmiddelen op de afdelingen waar gedetineerden zitten, niet voor het grijpen hangen maar achter slot en grendel zitten. Dergelijk materiaal kan immers tegen de hulpverleners gebruikt worden met alle gevolgen van dien.

Ik heb gezien dat om de BHV in de gevangenis te regelen, je flink aan de bak moet!