• bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan, BHV plan, calamiteitenplan en bedrijfsnoodplan: verschillen en overeenkomsten

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen een bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan), calamiteitenplan of bedrijfsnoodplan? Deze termen worden op verschillende manieren gebruikt en eigenlijk wordt hetzelfde bedoelt:

“Plan van aanpak waarin de beheersing van incidenten en calamiteiten door de BHV-organisatie schriftelijk is vastgelegd in procedures en werkinstructies en waarin de benodigde middelen, materialen en voorzieningen, afgestemd op de restrisico’s en de maatgevende factoren zijn vastgelegd, in ieder geval voor het verrichten van de in de wet vastgelegde taken bedoeld in art. 15, lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet. “

 Onderdelen van bedrijfshulpverleningsplan

Welke termijn je ook hanteert voor het bedrijfshulpverleningsplan, belangrijk is dat het voor een ieder duidelijk is WAT je bedoelt. Ik hoor vaak mensen allerlei termen door elkaar heen gebruiken waardoor het lijkt dat het verschillende plannen zijn. Als eerste hoofdstuk of onderdeel van het bedrijfshulpverleningsplan zou je kunnen beginnen met een ontruimingsplan. In dit plan beschrijf je de maatregelen en voorzieningen die zijn genomen om een gebouw te ontruimen. Bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit of incident. Deze kan gebaseerd zijn op de NEN norm 8112.

Deel 1: ontruimingsplan (apart uitneembaar deel)

Het ontruimingsplan kent een vaste hoofdstuk indeling:

 1. inleiding
 2. situatie tekening
 3. gebouw-, organisatie en installatiegegevens
 4. alarmeringsprocedure (intern en extern)
 5. stroomschema alarmering
 6. wijze van ontruiming en ontruimingsprocedure
  1. verzamelplaatsen
 7. taken bij ontruiming en ontruimingsprocedure
  1. medewerkers
  2. receptie/beveiliging
  3. coördinator/hoofd BHV
  4. ploegleider BHV
  5. BHV-ers
  6. opruimers
  7. directie/crisisteam
 8. tekeningen volgens NEN 1414
 9. logboek ontruimingsplan
 10. bijlagen
Deel 2: Actieschema’s

Juist in deze tijd van social media zijn we veel visueler ingesteld. Maak de procedures daarom beter inzichtelijk door actieschema’s of stroomdiagrammen op te stellen. Dat kun je doen in powerpoint. Zelf gebruik ik hiervoor Cacoo. Door de procedures zo schematisch op te stellen kun je makkelijker zien of de volgorde logisch is.

 • alarmeringsschema’s
 • taken anders dan bij brand en ontruiming (zoals EHBO, agressie, storing, bommelding et cetera)
 • risico scenario’s met bijbehorende procedures
 • instructies medewerkers en bezoekers in geval van een incident of calamiteit
Deel 3: Beheerplan

BHV is meer dan opleiden. Het vraagt ook van je van bepaalde zaken te regelen, te organiseren en te beheren. Dat laatste leg je vast in het beheerplan.

 • restrisico’s
 • de organisatievorm van de BHV
 • competenties en capaciteit van de BHV organisatie
 • beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per functie
 • operationele beschikbaarheid en vergoedingsregeling
 • samenwerking met andere werkgevers of gebouwbeheerder
 • afspraken met externe hulpverlening is diensten
 • beschrijving van middelen en materialen
 • beschrijving van opleiding en oefeningen van de BHV organisatie
 • vergoedingen
 • verzekeringen
 • nazorg regeling
 • het beheer van de BHV organisatie
 • (interne en externe communicatie, dit kan ook een apart hoofdstuk worden ondergebracht zie deel vier)
Deel 4: Communicatieplan

Dit onderdeel zou je kunnen laten opstellen in samenwerking met en/of door de collega’s van de afdeling communicatie.

 • beschrijving van interne (binnen de BHV organisatie) en externe communicatie
 • regeling persvoorlichting
 • communicatie met klanten en medewerkers
Deel 5: Registratie en beheer

Het formulierendeel van het plan, bevindt zich in dit gedeelte van bedrijfshulpverleningsplan. Misschien dat je een aantal zaken wel kunt digitaliseren door te werken in een FMIS of online portaal.

 • controles
 • evaluaties van oefeningen
 • BHV documenten
 • registratie van opleidingenoefeningen
 • certificaten
Deel 6: Business Continuity plan

Eventueel kan ook een Business Continuity Plan worden toegevoegd.

2018-01-29T10:25:47+01:005 oktober 2012|Categories: Organisatie|Tags: , , |3 Comments

3 reacties

 1. Avatar
  Tom 2 oktober 2016 at 13:59 - Reply

  nice!hoop onduidelijkheid in 1 keer duidelijk 😉

 2. Avatar
  Aldith 21 maart 2017 at 11:46 - Reply

  Bedankt hiervoor, duidelijk voor mijn stage-opdracht.

 3. Avatar
  Willem 3 januari 2019 at 20:15 - Reply

  Goedendag,
  Ik vroeg me even af hoe actueel dit nog is, we zijn inmiddels 6 jaar verder.

Leave A Comment