BHV leer je in de praktijk, vind ik. Dat daar een stuk theorie aan ten grondslag ligt, lijkt mij niet meer dan logisch. Maar na het volgen van de basisopleiding tot bedrijfshulpverlener, gaat het er om de genomen veiligheidsmaatregelen binnen het eigen bedrijf goed te leren kennen. Dat kun je op veel manieren doen. Om je hier bij te helpen, heb ik een aantal BHV discussiekaartjes voor je gemaakt.

BHV discussiekaartjes

Deze discussiekaartjes zijn bedoeld in een gesprek de verschillende inzichten van mensen boven tafel te krijgen. Het gaat in mindere mate of iemand een stelling goed of fout wordt beantwoord. Het draait om inzicht te krijgen in het kennis- en vaardigheden niveau van jouw BHV’ers. Want wat zegt het jou als coördinator of hoofd BHV als je hoort dat minder dan de helft weet waar de verzamelplaats is? Of dat nog nooit iemand het bedrijfsnoodplan heeft ingezien? Tijd voor actie dus!

Over veiligheid, voor veiligheid

Ik hoop dat deze BHV discussiekaartjes jou zullen inspireren om hier zelf andere kaartjes aan toe te voegen. Door stellingen die specifiek over jouw organisatie gaan op te nemen. Dat kan zowel over omstandigheden als processen of installaties gaan.

Ik heb een aantal suggesties voor je:

 

  • bij een incident, informeert HR de familie van het slachtoffer.
  • als BHV’ers kan ik persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als ik niet goed handel tijdens een incident of calamiteit.
  • wij hebben een actueel bedrijfsnoodplan
  • ik heb nog nooit het bedrijfsnoodplan gezien
  • wij hebben meer dan een jaar geleden een BHV oefening gehad.
  • er zijn op elk moment dat er gewerkt wordt binnen onze organisatie, minimaal twee BHV’ers aanwezig.
  • in het huurcontract is opgenomen welke eisen de verhuurder stelt aan de organisatie van de BHV.
  • als de BHV wordt opgeroepen, dan ga ik naar…
  • als BHV’er mag ik besloten om iemand wel of niet te reanimeren.
  • bij brand moet ik altijd controleren of de juiste brandblusser voor handen is.
Download BHV discussiekaartjes

Goed idee!

Als je wilt kan ik een dergelijke sessie begeleiden. We bespreken van de te voren welke stellingen je wilt behandelen en ik werk dit verder uit. Na de bijeenkomst kan ik, als je dit wilt, hier een verslag en een actieplan over schrijven. Die kun je gebruiken om de BHV binnen jouw organisatie te optimaliseren.

Neem contact met mij op!