Zowel grote als kleine organisaties beginnen doorgaans na de zomerperiode met het opstellen een jaarplan voor het komend jaar. In dit plan wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar; wat ging goed en wat kon of moest echter beter? Ook worden de doelen en gewenste resultaten die men komend jaar wil bereiken beschreven. Heb jij ook een BHV jaarplan 2018 opgesteld? Het kan een document zijn dat jou, jouw BHV’ers maar ook jouw manager(s) een beter beeld geeft welke kant het uitgaat met de bedrijfshulpverlening binnen de organisatie. Wil je wel een BHV jaarplan opstellen maar weet je niet zo goed hoe? Lees dan zeker verder!

Doel: duidelijkheid door richting en focus!

Een valkuil bij het schrijven van een jaarplan is dat je verzandt in het zo mooi mogelijk beschrijven van de ideale situatie. Dat is zonde want dan wordt het een wollig en zweverig document waar niemand op zit te wachten. Je zal echt de eerste niet zijn die dagen, zo dan niet weken of zelfs maanden bezig is om een pracht van een plan te schrijven die vervolgens in een (digitale) lade verdwijnt. Juist BHV is een onderwerp dat je heel praktisch en pragmatisch kunt aanpakken. Houd het daarom lekker concreet.

Begin met terugkijken

Om te weten wat je komend jaar (anders) wilt aanpakken, is het prettig om eerst terug te kijken op het afgelopen jaar. Misschien zie je dan pas dat je het afgelopen jaar al veel verbeterslagen hebt gemaakt. Of realiseer je je dat je best wat kansen hebt laten liggen. Denk eens na over de antwoorden die jij zou geven op onderstaande vragen:

  • waar ben je trots op? Wat heb je het afgelopen jaar bereikt?
  • wat was het grootste probleem (qua BHV) waar je tegen aan bent gelopen?
  • hoeveel BHV’ers heb je op dit moment? Waar merk je aan dat dit (on)voldoende is?
  • hoeveel BHV’ers verwacht je dat komend jaar hun taak zal neerleggen (bijvoorbeeld omdat ze uit dienst gaan, ziekte, pensioen of anderszins)
  • zijn er nu mensen BHV’er die bij nader inzien niet (meer) geschikt zijn om deze taak op zich te nemen? Zo ja, welke actie ga je hier op ondernemen?
  • kom je dan BHV’ers te kort? Zo ja, kun je een inschatting maken hoeveel mensen er extra opgeleid moeten worden om te kunnen garanderen dat je op elk moment van de dag voldoende bedrijfshulpverleners hebt?
  • welke specifieke restrisico’s zijn er op jouw locatie? Is hier de BHV-organisatie op ingericht?
  • wie is de preventiemedewerkers? Wanneer heb je voor het laatst een afspraak of contactmoment met deze persoon gehad om de stand van zaken mbt BHV te bespreken?
  • wie is de contactpersoon van HRM? Wanneer heb je voor het laatst een afspraak of contactmoment met deze persoon gehad om de stand van zaken mbt BHV te bespreken?
  • Bespreek je het onderwerp bedrijfshulpverlening regelmatig tijdens een werkoverleg met bijvoorbeeld jouw leidinggevende? Heb je het gevoel dat hij/zij dit serieus oppakt? Kun je een voorbeeld geven waaruit dit blijkt?

Download het werkblad voor het BHV jaarplan 2018

Volgende week deel 2 van het BHV jaarplan waar we gaan vooruitblikken op 2018