Goede inzicht hebben in de risico is belangrijk. Die bepalen de omvang en inrichting van de BHV organisatie. Een actuele RI&E helpt je hierbij. Vanuit de RI&E volgen de restrisico’s. Dat zijn de risico’s die nagenoeg niet te voorkomen zijn. Zoals het vallen van een trap, uitglijden of een kleine snijwond of een begin van brand.

Scenariodenken

Als bedrijfshulpverleningsorganisatie is het goed om zelf te inventariseren wat er op het gebied van brand of ongeval zoal binnen het bedrijf kan gebeuren. Een volgende stap is hoe een gebeurtenis zou kunnen verlopen, welke acties er nodig zijn en welke middelen ingezet moeten worden.

Voorbeeld van een maatgevend scenario

In een bedrijf wordt gewerkt met vorkheftrucks zou een mogelijk scenario kunnen zijn:

Een vorkheftruck rijdt met een stapel kisten door het bedrijf. De stapel is zo hoog dat het zicht grotendeels wordt ontnomen. Een medewerker wordt over het hoofd gezien en wordt aangereden door de heftruck. De medewerker wordt bedolven door de kisten en raakt zwaar gewond.

Noodzakelijke acties voor de BHV zijn onder meer:

 • het verlenen van eerste hulp;
 • het veiligstellen van de werkplek;
 • het alarmeren van de ambulance;
 • het opvangen en begeleiden van de hulpdiensten;
 • het begeleiden van het slachtoffer;
 • het opvangen van de vorkheftruckchauffeur;
 • het opruimen van de werkplek.

De in te zetten middelen kunnen zijn:

 • hesjes
 • ehbo-koffer
 • afzetlint
 • portofoons

Tweede voorbeeld van een maatgevend scenario

Een bedrijf bestaat uit 2 kantoorgebouwen van 5 en 7 verdiepingen. De gebouwen zijn aan elkaar geschakeld door middel van een loopbrug. Er zijn geen specifieke restrisico’s aanwezig. Het bedrijf beschikt over een meldkamer welke permanent bezet is. Gelet op de algemene restrisico’s is een aantal scenario’s te bedenken die realistisch, voorstelbaar en beheersbaar moeten zijn.  Op het gebied van Eerste Hulp en brand zijn de tenminste de volgende scenario’s denkbaar:

Maatgevende scenario voor Eerste Hulp

 1. Ongeval waarbij de BHV Eerste Hulp kan verlenen zoals een snijwondje verzorgen
 2. Ongeval waarbij slachtoffer moet worden begeleid naar arts zoals oogletsel, grotere wond
 3. Ongeval waarbij de inzet van ambulance nodig is, niet spoedeisend in het geval van een gebroken enkel
 4. Ongeval waarbij ambulance noodzakelijk is, spoedeisend bij meerdere verwondingen, onwel wording
 5. Ongeval met meerdere slachtoffers of slachtoffer met hartstilstand, ambulances noodzakelijk spoedeisend. Hartstilstand

Maatgevende scenario bij brand en ontruiming

 1. Inzet brandweer noodzakelijk zonder spoed (na controle)  na een brandje door BHV zelf te blussen
 2. Inzet brandweer noodzakelijk met spoed; Brand door BHV niet te blussen
 3. Inzet brandweer en ambulance noodzakelijk; Begin van brand met slachtoffer met brandwonden
 4. Ontruiming van gebouw Door brand, gaslekkage of bommelding

Maatgevend scenario

Wanneer alle scenario’s in kaart zijn gebracht kun je kijken welke scenario’s  maatgevend zijn voor het bepalen van de omvang van je BHV-organisatie. Dat wil zeggen dat andere (kleinere) scenario’s ook met deze omvang bestreden kunnen worden. Twee van deze maatgevende scenario’s zie je hieronder uitgewerkt.

Uitwerking maatgevend scenario “slachtoffer met hartstilstand”

Een medewerker in een van de gebouwen wordt onwel en krijgt uiteindelijk een hartstilstand. Het in te zetten BHV-team zal dan bestaan uit: 

 • 1 Medewerker meldkamer/receptie
 • 1 Ploegleider (als coördinator)
 • 2 BHV-ers binnen enkele minuten ter plaatse (verlenen reanimatie en bedienen AED)
 • 2 BHV-ers als aflossing zo spoedig mogelijk ter plaatse
 • 1 BHV-er voor opvang hulpdiensten

Samengevat wordt bij dit maatgevend scenario de inzet gevraagd van:

 •  1 medewerker meldkamer/receptie
 • 1 ploegleider
 • 5 BHV-ers

De scenario’s 1 t/m 4 kunnen ook met deze bezetting bestreden worden.

Uitwerking maatgevend scenario “ontruiming gebouw”

Het in te zetten BHV-team zal dan bestaan uit (in volgorde van prioriteit):

 • 1 Medewerker meldkamer/receptie
 • 1 Ploegleider (als coördinator)
 • 2 BHV-ers (bestrijden begin van brand en het ontruimen van de directe omgeving)
 • 1 BHV-er (opvang hulpdiensten)
 • 1 BHV-ers (verzamelplaats)
 • 2 Ontruimers (gebouw B 6e en 5e etage)
 • 2 Ontruimers (gebouw B 4e en 3e etage)
 • 2 Ontruimers (gebouw B 2e en 1e etage)
 • 2 Ontruimers (gebouw A 4e en 3e etage)*
 • 2 Ontruimers (gebouw A 2e en 1e etage en BG deel A)*
 • 2 Ontruimers (gebouw B BG)*
 • 2 Ontruimers (kelder)*

* Toelichting:  Afhankelijk van de situatie kan eerst gekozen worden om gebouw B te laten controleren door ontruimers en daarna gebouw A of andersom.  Dat levert een besparing op van het in te zetten aantal ontruimers/BHV-ers.

 • Samengevat wordt bij dit maatgevende incident de inzet gevraagd van:
 • 1 Medewerker meldkamer
 • 1 Ploegleider 4 BHV-ers
 • Minimaal 6 en maximaal 14 ontruimers/BHV-ers De scenario’s 6 t/m 8 kunnen ook met deze bezetting bestreden worden.

Omvang BHV-organisatie

De geschetste maatgevende scenario’s bepalen in sterke mate de omvang van de BHV- organisatie. Wanneer je gebouw kleiner is zul je minder ontruimers nodig hebben. Ook kun je kiezen om geen BHV-er naar de verzamelplaats te sturen maar een medewerker die bij een ontruiming uitsluitend deze taak heeft. Op die manier blijft BHV altijd “MAATWERK”