Tijdens het laatste werkoverleg heb je voor de zoveelste keer ‘BHV’ op de agenda gezet. Want jij wil graag zorgen dat het voor elkaar is. En jouw collega’s vinden het ook belangrijk. Toen jij aan de beurt was vertelde je over het belang van de bedrijfshulpverlening en hoe je dit wilde aanpakken. Jouw leidinggevende keek je met een begripvolle blik aan. Maar het antwoord was: “Nee, we hebben geen budget voor BHV. Misschien volgend jaar.” Op naar het volgend agendapunt. Is dit herkenbaar voor je? Je bent helaas niet de enige. Zeker in kleinere organisaties of bedrijven die in korte tijd hard groeien worden alle goede intenties afgeschoten met dit antwoord. Maar ook in grotere organisaties gebeurt dit regelmatig. Vaak omdat de ander onvoldoende bekend is met de wet- en regelgeving. En ieder geval omdat ze het belang van BHV totaal onderschatten. Ik geef je graag een aantal tips waardoor je, al is het maar een beetje, de bedrijfshulpverlening kunt organiseren. Ook als er geen budget voor BHV is.

Allereerst: verenigt u!

Het klinkt bijna als een strijdkreet. In zekere in is dat ook zo. Maar hier kun je mee beginnen. Door collega’s te vinden die BHV minstens zo belangrijk vinden al jij. Die ook weten wat het nut er van is. En niet in de laatste plaats omdat ze zich wel realiseren dat het verplicht is.

Alleen ga je sneller,  samen kom je verder!

Voorkom dat je als een roepende in de woestijn loopt. Dan krijg je al snel het stempel ‘zeur’ op je voorhoofd. Iets dat je zeker niet wil want dan wordt het nog minder serieus genomen.

Geen budget voor BHV, wel tijd?

Veel leidinggevenden zijn gebrand op cijfertjes, groene vakjes en zonnetjes in plaats van donderwolkjes als het over de financiën gaat. Ze vergeten doorgaans dat tijd ook geld kost en in een aantal veel gevallen veel waardevoller is. Heb jij zo’n leidinggevende? Dan is dit je kans om geen kosten te maken door facturen maar door uren te claimen. Krijg je het niet voor elkaar om de offerte voor een BHV-opleiding geaccordeerd te krijgen? Plan dan regelmatig korte bijeenkomsten in waarbij je zelf een bepaald onderwerp behandeld. Zo kun je elkaar dingen leren. Is het ideaal? Nee, natuurlijk niet. Maar als het gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.

Voorkom dat jij het slachtoffer wordt

Probeer koste wat het kost te voorkomen dat mensen jou een zeur gaan vinden. Opmerkingen als ‘oh daar heb je haar weer over de B-H-V’ en ‘hij ziet ook overal een gevaar in’ zijn echt killing. Niet alleen qua veiligheid, ook voor de werksfeer. Leg zaken over de bedrijfshulpverlening die je hebt besproken op schrift vast. Het voelt heel flauw maar zo kun je voorkomen dat jij op een gegeven moment (zij het onterecht) de schuld in je schoenen geschoven krijgt als het mis gaat:

  • Stel notulen op van het werkoverleg of bevestiging bepaalde afspraken en uitspraken per mail.
  • Bewaar mail naar je leidinggevende over bijvoorbeeld  het voorstel van de offerte en bewaar deze in een aparte map
  • Houd een logboekje bij

Is er dan nog steeds geen budget voor BHV of gaat het voor jouw gevoel veel te langzaam? Maak dan slim gebruik van het informele circuit. Soms kun je meer bereiken bij het koffieapparaat met je collega van HR, aan de lunchtafel met de directeur of tijdens een vrijmibo met de directiesecretaresse dan in tien werkoverleggen.

Moegestreden?

Maken al je inspanningen je gefrustreerd? Krijg je keer op keer de deksel op je neus? Dan kun je nog één ding doen. Stel jezelf de vraag of je nog wel voor deze organisatie wilt werken. Waarschijnlijk is de BHV slechts één van de zaken waar geen aandacht aan wordt besteed. En is het onderdeel van de cultuur geworden. Realiseer je dat jezelf de keuze kunt maken om te solliciteren bij een andere organisatie. Een waar ze JOUW veiligheid wel serieus nemen.