Om de vraag te kunnen beantwoorden ‘hoe word je een BHV’er en hoe blijf je een BHV’er‘, is allereerst de vraag, ‘wat is een BHV’er?’. Als bedrijfshulpverlener bied je hulp als er bij jouw bedrijf een incident is. In de arbo-wet zijn de taken van de BHV’er beschreven in artikel 15:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting

Hoe word je BHV’er?

In de wet is niet beschreven op welke wijze je de kennis en vaardigheden je eigen maakt. Er zijn dus ook geen specifieke opleidingseisen benoemd, al was het maar omdat dat niet mogelijk is: de wet kan niet voor elke situatie beschrijven wie welke opleiding waar moet volgen. Daar moet je als organisatie zelf invulling aan geven. In theorie zou het dus mogelijk zijn om jezelf uit te roepen tot BHV’er. Of jij een boek leest, een filmpje op youtube bekijkt of een intensieve opleiding volgt, dat is aan jou en de organisatie waar je als BHV’er werkzaam bent. Het gaat om het woord ‘adequaat’ dat in de wet benoemd is. Je kunt je afvragen in hoeverre je adequaat kunt handelen als je alleen een filmpje hebt gezien van een reanimatie terwijl je nog nooit zelf een keer geoefend hebt op een pop. Of hoe goed je een brandblusmiddel kunt gebruiken terwijl je er alleen een plaatje van hebt gezien.

Hoe blijf je BHV’er?

Een basisopleiding volgen is één, maar dan begint het eigenlijk pas. Bijvoorbeeld door regelmatig te oefenen met je collega’s. Veel opleiders adviseren je om jaarlijks een (herhalings) cursus te doen, al dan niet door te zeggen dat hun opleidingscertificaat beperkt (vaak een jaar) geldig is. Dit is overigens iets wat zij zelf bedacht hebben: er staat nergens dat jij elk jaar, twee jaar of welke periode dan ook opnieuw op training moet. Wel kan het erg handig zijn om je kennis en vaardigheden regelmatig op te frissen. Maar hoe jij dat doet, bepaal je zelf.