Het (laten) schrijven van een bedrijfsnoodplan is één. Maar zorgen dat het plan actueel is én blijft nummer twee. Dan heb ik het niet zo zeer over de namenlijst van de BHV’ers of een spelfoutje. Wel over aanpassen na nieuw verkregen inzichten na oefeningen of daadwerkelijke inzetten. Vergeet ook niet de beschreven procedures regelmatig te controleren op volledigheid. Die kunnen na een verbouwing of reorganisatie flink gewijzigd zijn.

Alleenwerkenden

Heb jij in het bedrijfshulpverleningsplan een procedure opgenomen voor mensen die alleenwerken? Je kunt hierbij denken aan monteurs in het algemeen en liftmonteurs in het bijzonder. Zij vormen een kwetsbare groep tijdens een calamiteit. Ze werken vaak alleen, al dan niet in een minder toegankelijke ruimten. Ook zij dienen door de BHV’ers naar buiten begeleid te worden. Hoe heb je dit nu geregeld? Misschien ontvangen zij voor aanvang van de werkzaamheden een korte veiligheidsinstructie. En geef je ze een calamiteitenboekje met instructies en telefoonnummers mee. Ook kun je afspreken dat bijvoorbeeld de receptie hen 1x per uur belt. Mocht er niet gereageerd worden, dan kan de BHV worden ingezet want mogelijk is hulp nodig.

Ontvangst hulpdiensten

Veel organisaties gaan er vanuit dat binnen enkele minuten na de melding de hulpdiensten op de stoep staan. Reken je qua aanrijdtijden niet rijk. Houd rekening met reële opkomsttijden. Kunnen ze het terrein of het gebouw makkelijk vanaf de openbare weg vinden? Zorg er voor dat de slagboom open staat en de hoofdentree vrij van andere voertuigen en mensen. Houd één van de BHV’ers met bos sleutels en mogelijk een extra toegangspas paraat als de automatische schuifdeuren of een draaitourniquet te smal zijn voor een brandcard.

Actualiseer het bedrijfshulpverleningsplan regelmatig

Misschien dat je pas na een oefening er achter kwam dat een deur alleen te openen was door personen met speciale autorisaties op de badge. Of werkte de toegangspas die bedoeld was voor de hulpdiensten niet omdat deze te lang inactief was. Voeg dergelijke zaken toe aan het bedrijfshulpverleningsplan en zorg er voor dat je dit zeker twee keer per jaar aandachtig doorneemt en aanpast.